מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2018

מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2018 ומציגה המשך צמיחה דו ספרתית בכל המדדים ברבעון ובמחצית של 2018

הרווח הנקי של מטריקס ברבעון השני של 2018 זינק בלמעלה מ- 40% ל- 34.1 מיליון ₪, ההכנסות צמחו בכ- 14% לכ- 762.2 מיליון ₪
הההכנסות של מטריקס במחצית הראשונה של 2018 צמחו בכ- 13% לכ- 1.5 מיליארד ₪. הרווח הנקי זינק בתקופה זו בכ- 32% לכ- 69.3 מיליון ₪

מטריקס פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השני של שנת 2018 והמחצית הראשונה של השנה וממשיכה להציג צמיחה דו ספרתית בכל המדדים המרכזיים ברבעון ובמחצית השנה: ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי.

הכנסות מטריקס ברבעון השני הסתכמו בכ- 762.2 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 668.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 14%. מכירות החברה במחצית הראשונה של 2018 (התקופה) הסתכמו בכ- 1.539 מיליארד ₪, גידול של כ- 12.8% בהשוואה לכ- 1.365 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ- 50.1 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 41 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, זינוק של כ- 22.1%. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 102.2 מיליון ₪, גידול של 14% בהשוואה לרווח תפעולי שבסך כ-ל 89.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ- 34.2 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 24.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, זינוק חד של כ- 40.5%. הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ- 69.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 52.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של כ- 31.8%.

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: " למרות שהרבעון השני  הינו רבעון עם פחות ימי עבודה (חג הפסח), אנו גאים לסכם רבעון ומחצית מצויינים עם צמיחה דו-ספרתית בכל המדדים הכספיים המרכזיים. הגידול בהכנסות החברה ברבעון ובתקופה נובע, בין היתר, מהעסקאות האסטרטגיות בהן זכינו בשנה האחרונה, כמו עסקת הקמת מאגר נתוני אשראי לבנק ישראל ועסקאות אסטרטגיות בתחום הסייבר. בארה"ב אנו מתחילים לקצור את פירות ההשקעות שביצענו בתקופה האחרונה בהמשך רכישת חברות, כמו גם בגידול אורגני שמקורו בעיבוי מערך המכירות. ברבעון השני השגנו גידול של כ- 30% בהכנסות בארה"ב וכ- 66% ברווח התפעולי. אנו רואים בשוק האמריקאי שוק אסטרטגי להמשך הצמיחה שלנו".

גוטמן הוסיף: "בחטיבת ההדרכה אנו ממשיכים בתהליך מיקוד בפעילויות המניבות רווחים בשיעורים גבוהים וכן בפיתוח מודלים חדשים בתחום הכשרת עובדים, השמה והטמעה. בשל המחסור של אלפי עובדים בתחום ההייטק אנו שמים דגש על פעילות הכשרה והסבת אקדמאים להיי טק, עם מודלים המאפשרים לנו להציע לחברות בוגרים מצטיינים שיכולים להשתלב במהירות בתפקידים בענף. זהו מודל מנצח לשני הצדדים ואנו משוכנעים שנצליח למשוך עוד אנשים לבוא וללמוד בגופי ההדרכה וההכשרה שלנו, בקורסי הסבה בג'ון ברייס הדרכה, גוף הדרכת הטכנולוגיה הגדול בישראל, ובאמצעות הכשרות במודל Bootcamps על ידי אינפיניטי לאבס, חברת בת של מטריקס. אנו רואים בהכשרת אנשים איכותיים לעבודה בענף ההיי טק כמשימה לאומית חשובה, כולל שילוב מגזרים שלא שולבו בתחום בעבר".

גוטמן הוסיף: "מגזר פתרונות אינטגרציה ותשתיות ממשיך אף הוא לרשום גידוליים מרשימים ועקביים בזכות תחום פתרונות הענן, הממשיך בצמיחה ובביקושים מוגברים. סל הפתרונות שלנו בתחום הענן במסגרת יחידת CloudZone מאפשר לכל לקוח לבחור את הפתרון המתאים לו ביותר מבין חברות הטכנולוגיה הגדולות בתחום, אותן אנו מייצגים ".

תמצית דו"חות לשלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ביום 31 ביוני 2018 ו- 2017 (באלפי ₪)

 

לשלושת החודשים שנסתיימו ביום שינוי
ב- %
לששת החודשים
שנסתיימו ביום
שינוי
ב- %
 

30.06.18

30.06.17   30.06.18 30.06.17  
מחזור הפעולות 762,205 668,549 14%+ 1,539,861 1,365,216 12.8%+
עלות המכירות והשירותים 651,392 573,345 1,319,513 1,167,968
רווח גולמי 110,813 95,204 16.4%+ 220,348 197,248 11.7%+
% 14.5% 14.2%   14.3% 14.5%  
 
הוצאות מכירה ושיווק 26,150 22,210 51,541 44,276
הוצאות הנהלה וכלליות 34,571 31,983 66,627 63,377
רווח תפעולי 50,092 41,011 22.1%+ 102,180 89,595 14%+
% 6.6% 6.1%   6.6% 6.6%  
 
הוצאות מימון 6,738 8,285 12,165 17,017
הכנסות מימון 1,563 (227) 1,751 (581)
חלק החברה ברווחי (בהפסדי) חברות כלולות (45) 5 (21) (27)
רווח לפני מיסים על ההכנסה 44,872 32,504 91,745 71,970
מיסים על ההכנסה 10,705 8,179 22,436 19,393
רווח נקי 34,167 24,325 40.5%+ 69,309 52,577 31.8%+
% 4.5% 3.6%   4.5% 3.9%  

 

דיבידנד

מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים מדי רבעון בשיעור של עד 75% מהרווח הנקי. הבוקר הכרזנו על דיבידנד נוסף בשיעור 40 אגורות למניה בסך 24.5 מיליון , ובסה"כ 80 מיליון מתחילת 2018.

 

נתונים בולטים בניתוח הכנסות ורווח על פי מגזרים

מטריקס פועלת בחמישה מגזרי פעילות: פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל; פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב; שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה; פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב; הדרכה והטמעה.

הכנסות מטריקס בתחום פתרונות ושירותי תוכנה בישראל הסתכמו ברבעון השני של 2018 בכ- 484.2 מיליון ₪, המהווים כ- 60.8% מן ההכנסות בהשוואה לכ- 427 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13.4%. במחצית הראשונה של 2018 הגיעו ההכנסות במגזר זה לכ- 965.4 מיליון ₪, המהווים כ- 60.4% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 884.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9.1%. הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי תוכנה בישראל הסתכם ברבעון השני בכ- 20.3 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 17.8 מיליון ₪ ברבעון השני אשתקד, גידול של כ- 14%. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ- 48.7 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 42.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 13.6%.

סך ההכנסות מפתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב הסתכם ברבעון השני בכ- 105.8 מיליון ₪ (29.6 מיליון דולר), לעומת כ- 81.7 מיליון ₪ (22.8 מיליון דולר) ברבעון המקביל אשתקד, זינוק של כ-  30% במונחים דולריים. ההכנסות במגזר זה בתקופה הסתכמו בכ- 201 מיליון ₪ (57.1 מיליון דולר),בהשוואה לכ- 163.2 מיליון ₪ (44.8 מיליון דולר), גידול של כ- 27.5% במונחים דולריים. הרווח התפעולי מפתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב הסתכם ברבעון השני בכ- 14.6 מיליון דולר (4.1 מיליון דולר) בהשוואה לכ- 8.8 מיליון ₪ (2.4 מיליון דולר), זינוק חד של כ- 70.8% במונחים דולריים. הרווח התפעולי במגזר זה בתקופה הסתכם בכ- 25.8 מיליון ₪ (7.3 מיליון דולר) בהשוואה לכ- 20.7 מיליון ₪ (5.7 מיליון דולר), גידול של כ- 28.1% במונחים דולריים. הגידול בהכנסות, ברווח ובשיעור הרווח נובע מגידול בפעילות וכן מאיחוד לראשונה של Alius ו- PVBS.

ההכנסות ברבעון השני במגזר שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה הסתכם בכ- 37.8 מיליון ₪ בהשוואה, סכום הדומה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה של 2018 במגזר שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה הסתכמו בכ- 75.2 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 68.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9.6%. הרווח התפעולי במגזר שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה הסתכם בכ- 3.8 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 5.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר בתקופה הסתכם בכ- 6.9 מיליון ₪ בהשוואה ל-9 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד. העליה בהכנסות בתקופה תוך ירידה ברווח התפעולי נובעים ממעבר לעסקאות מנוי  (subscription) במקום רישוי קבוע (perpetual).

ההכנסות מפתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב ברבעון השני של 2018 הסתכמו בכ- 123.3 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 105.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 17%. ההכנסות במגזר אינטגרציה ותשתיות בתקופה הסתכמו בכ- 266.5 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 221.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 20.5%. הרווח התפעולי במגזר פתרונות אינטגרציה ותשתיות הסתכם ברבעון השני בכ- 5.4 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 4.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 29.6%. הרווח התפעולי  במגזר זה בתקופה הסתכם בכ- 10.1 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 8.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 14%. הגידול בהכנסות נובע מגידול בפעילות ובפרט בתחום פתרונות הענן.

ההכנסות במגזר ההדרכה וההטמעה הסתכמו ברבעון השני של 2018 בכ- 45.2 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 41.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.2%. סך ההכנסות במגזר בתקופה הסתכמו בכ- 90.6 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 82.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10.4%. הרווח התפעולי מהדרכה והטמעה ברבעון הסתכם בכ- 6 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 4.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 34%. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ- 10.7 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 8.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 31.3%. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי נובע בעיקר מגידול בפעילות הדרכה, הטמעה והשמה, תוך התמקדות בפעילויות בעלות רווח שולי גבוה.

רוצים לשמוע עוד?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*
*
*
*