מטריקס מציגה שוב תוצאות שיא בכל המדדים לשנת 2021 ולרבעון הרביעי

ההכנסות השנתיות טיפסו בכ- 13% לכ- 4.4 מיליארד ₪; הרווח התפעולי צמח לכ- 329.4 מיליון ₪ והרווח הנקי גדל לכ- 218.8 מיליון ₪

מטריקס פרסמה היום את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021 ולרבעון הרביעי של 2021, כאשר החברה רושמת שוב תוצאות שיא כל הזמנים הן ברמה השנתית והן הרבעונית. נתוני ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי וה-EBITDA לשנה ולרבעון (כמו גם סכומי הדיבידנדים שחולקו לבעלי מניות החברה) רשמו כולם שיאי כל הזמנים.

תוצאות שנתיות

הכנסות מטריקס בשנת 2021 חצו לראשונה את רף ה- 4 מיליארד ₪ ועומדות על כ- 4.36 מיליארד ₪, לעומת כ- 3.85 מיליארד ₪ בשנת 2020, גידול של כ- 13.1%.

הרווח התפעולי בשנת 2021 עמד על כ- 329.4 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 289.1 מיליון ₪ בשנת 2020, גידול של כ- 13.9%. שיעור הרווח התפעולי ב- 2020 היה כ- 7.6% בהשוואה לכ- 7.5% אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2021 צמח לכ- 218.8 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 190.9 מיליון ₪ ב- 2020, גידול של כ- 14.6%. שיעור הרווח הנקי נותר על כנו ועמד על כ- 5%. ה- EBITDA בשנת 2021 רשמה עליה של כ- 15.3%  לכ- 477.1 מיליון ₪ ושיעורה עמד על כ- 10.9% בהשוואה, לכ- 413.9 מיליון ₪ בשנת 2020.

מטריקס מסכמת את שנת 2021 עם צמיחה אורגנית של כ- 95% מהגידול במכירות, תוך שהיא חווה ביקושים גדלים והולכים לשירותים דיגיטליים, שירותי ענן, סייבר ותשתיות מחשוב ואנליטיקה, לצד חזרה לצמיחה במגזר ההדרכה ועליה בביקוש לשירותי הייעוץ וההנדסה.

צבר ההזמנות של מטריקס רשם גידול של כ- 18% וגם הוא בשיא כל הזמנים ועומד על כ- 5.4 מיליארד ₪ (מתוכם כ- 4.5 מיליארד ₪ לשנת 2022).

תוצאות הרבעון הרביעי

הכנסות מטריקס ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו בכ- 1.16 מיליארד ₪, לעומת כ- 1.04 מיליארד ₪,  ברבעון המקביל ב- 2020, גידול של כ- 10.7%.

הרווח התפעולי צמח בכ- 10% והסתכם בכ- 90.1 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 82 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי לרבעון עמד על כ- 7.8%. הרווח הנקי הרבעוני הסתכם בכ- 61.05 מיליון ₪ ושיעורו עמד על כ- 5.3%. ה- EBITDA רשם צמיחה של כ- 28.8% לסך של כ- 150 מיליון ₪.

דיבידנד: מטריקס ממשיכה לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה מדי רבעון בשיעור של עד 75% מהרווח הנקי. בשנת 2021 חילקה החברה דיבידנדים בסך מצטבר של כ- 146.5 מיליון ₪ (שיא כל הזמנים) בהשוואה לכ- 124.8 מיליון ₪ ב- 2020. עם פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2021 הודיעה מטריקס על חלוקת דיבידנד נוספת בסך כ- 40.8 מיליון ₪ (65 אג' למניה). בחמש השנים האחרונות (2017-2021) חילקה החברה סך מצטבר של כ- 577.7 מיליון ₪ דיבידנדים לבעלי מניותיה.

מצב כספי נזילות ומקורות המימון: נכון ל- 31.12.2021 ההון העצמי של מטריקס עומד על כ- 878 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 824.9 בסוף 2020. סך המזומנים ושווי מזומנים בקופתה של מטריקס עמד בסוף 2021 על סך כ- 534.1 מיליון ₪.

 

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "אנו מסכמים בגאווה את שנת 2021, השנה בה מטריקס חגגה שני עשורי פעילות, עם תוצאות שיא כל הזמנים בכל המדדים הכספיים: מחזור מכירות, רווח גולמי, רווח תפעולי, EBITDA וחלוקת דיבידנדים, הן ברמה השנתית והן ברמה הרבעונית. אנו צופים המשך ההתאוששות של המשק ממשבר הקורונה ובעקבותיו המשך צורך הולך וגובר  למגוון שירותים ופתרונות בתחומים הטכנולוגיים החמים ביותר כיום: דיגיטל, ענן, סייבר, דאטה ומערכות ליבה תפעוליות, ,תחומים אשר מטריקס מובילה בהם את השוק הטכנולוגי בישראל ותמשיך להוביל.

אנו חווים חזרה לשגרה במגזר ההדרכה וההטמעה, עם ביקוש שיא להכשרות בשל המחסור האדיר בכוח אדם טכנולוגי בשוק. במקביל, חלה במחצית השנייה של 2021 התאוששות גם בפעילות בארה"ב, עם זכייה בפרויקטים חדשים גדולים במגזרים הפיננסי, הבריאות והתחבורה. אנו ממשיכים לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו וממשיכים לגדול בהכנסות, ברווח התפעולי ובעיקר בשורה התחתונה – הרווח הנקי וכפועל יוצא בתרומת הדיבידנדים להם זוכים בעלי מניות החברה.

בנוסף, מטריקס חוזרת וזוכה כמדי שנה לדירוג כמובילת שוק ה- IT בישראל על ידי כל האנליסטים. בדירוג האחרון שלSTKI  דורגה מטריקס במקום הראשון בקטגוריה המשמעותית ביותר – שוק שירותי ערך מוסף – זו השנה ה- 16 ברציפות, וכמובילת Tier 1 בעשרות קטגוריות טכנולוגיות וביניהן: Data, Cloud, Low-code, DevOps, Digital transformation, Cyber, CRM, ERP ועוד."

גוטמן מוסיף, "מגמת ההאצה, שהחלה בתקופה הקורונה, של המעבר לענן ולמודלים של תשלום As a Service תימשך להערכתנו גם בשנים הקרובות ואף תגבר, תוך שהיא מביאה למרכיב ARR הולך וגדל בהכנסות החברה. מטריקס צפויה להשתלב בפרויקטים לאומיים של הממשלה ומגזר הביטחון, דוגמת פרויקט נימבוס, שמתוכנן להאיץ את אימוץ הענן במגזר הציבורי, כמו גם במגזרי הבריאות והפיננסים. פרויקט נימבוס מהווה נקודת מפנה חשובה, כי הוא מאפשר עבודה בענן תוך שמירה של הנתונים מקומית בארץ, ולכן משתחרר החסם שעצר הגירה לענן של מערכות, המבוססות על מאגרי מידע, אותם לא ניתן להעביר לשרתים מחוץ למדינה. במכרז הבסיס של פרויקט נימבוס זכו אמזון וגוגל, שתיהן שותפות עסקיות של מטריקס. במכרז המשך, בו זכתה מטריקס בכל הקטגוריות, הסדירה הממשלה תהליכי רכש מהירים לפרויקטים. הזכייה במכרז מעניקה למטריקס את ההיתר להוות ספקית מומחית עבור גופי הממשלה ולסייע בהעברת מערכות הממשלה לענן.

מגמת השיא בכל הפרמטרים הפיננסיים באה לידי ביטוי גם בנתוני צבר ההזמנות העתידי שלנו שעומד על סכום שיא של כ- 5.4 מיליארד ₪ נכון ל- 31.12021 (ומתוכם למעלה מ- 4.5 מיליארד ₪ לשנת 2022).

לדברי גוטמן, "שנת 2021 מסמנת נקודת מפנה בתולדותיה של מטריקס ביותר ממובן אחד. בשנת 2021 סיכמנו שני עשורים של פעילות, במהלכם צמחנו מחברה בת כמה מאות עובדות ועובדים לחברת הטכנולוגיה המובילה בישראל, עם פעילות ענפה בעולם ועם יותר מ- 11,000 עובדות ועובדים בארץ ובעולם, מתוכם, אני גאה לציין, מעל 50% נשים; בשנת 2021, חתם שר הביטחון על צו המגדיר את חברת מטריקס דיפנס כ"תעשייה ביטחונית" מונחית מלמ"ב, בהמשך לזיהוי מערכת הביטחון את מטריקס כיצואן ביטחוני וכחברה בעלת נפח פעילות משמעותי בתחום הביטחוני, אשר בא לידי ביטוי במעורבותה בפרויקטים חשובים ביותר עבור מערכת הביטחון. אנו צופים כי האירועים הגאופוליטיים, ערעור הסדר העולמי כולל המלחמה באוקראינה יאיצו עוד את ההשקעות הטכנולוגיות במגזר הביטחוני (כפי שהקורונה האיצה את ההשקעות במגזר הבריאות), שמהווה כיום וימשיך להוות בעתיד מגזר פעילות מרכזי של מטריקס.

שנת 2021 היא גם השנה בה מטריקס השלימה את תהליך התפתחות וצמיחה רב-שנים, ומעבר לשלב הבא באבולוציה של החברה: משירותי IT ופיתוח תוכנה לחברה שמציעה שירותים אינטגרטיביים בחמישה תחומי פעילות מרכזיים: טכנולוגיות המידע בישראל, התעשייה הביטחונית, ההנדסה והייעוץ, טכנולוגיות המידע בחו"ל ו- BPO ומערכי שירות לקוחות.

כיום מתפקדת מטריקס כאקוסיסטם טכנולוגי מלא ואנו מבצעים יותר ויותר פרויקטים רחבי היקף ומגה פרויקטים, עם אחריות כוללת על כל שלבי התכנון, הביצוע והניהול. כך, לדוגמא, זכינו ב- 2021 במכרז להקמה וניהול של "אגם מידע" עבור הלמ"ס . מדובר במאגר מידע חדשני, אולי הגדול שהוקם בישראל, שירחיב משמעותית את יכולות הניתוח והמחקר של הלמ"ס. הפרויקט הוא רחב היקף ומטריקס, על חטיבותיה השונות, קיבלה עליה את האחריות מקצה לקצה, החל משלב אפיון והקמת המערכת, כולל רכיבי חומרה, רישוי, פיתוח, היבטי ניהול ואחסון הדאטה, CRM, אבטחת המידע והגנתו ועד לעלייה לאוויר ותפעול המערכת לאחר מכן (כולל אופציה לתפעול המערכת במשך תשע שנים לאחר העלייה לאוויר). בעקבות הקמת אגם המידע, מדינת ישראל ואזרחיה יוכלו להפיק מהדאטה של הלמ"ס הרבה יותר מאי פעם."

גוטמן חתם את דבריו בהתייחסות למחסור האדיר בכוח אדם טכנולוגי: "שוק העבודה הטכנולוגי עבר טלטלה גדולה בעקבות הקורונה, שינה וממשיך לשנות את פניו בימים אלה. מודל העבודה ההיברידי הולך והופך למודל הדומיננטי בשוק עם מקצועות חדשים שצצים דוגמת "מנהל.ת סביבת עבודה היברידית" ועוד. המחסור האדיר בכוח אדם טכנולוגי הוא אולי האתגר הגדול ביותר כיום, אבל לא פחות מכך גם ההזדמנות. לפני שנים, היינו הראשונים לזהות שהדרך היעילה ביותר להתמודד עם המחסור בכוח אדם טכנולוגי היא הכשרה של  אנשי מקצוע בתחומי הטכנולוגיה וכיום אנו גוף הכשרת ההייטק הגדול בישראל, במסגרתו אנו חווים עליה משמעותית בביקוש להכשרות טכנולוגיות. סל הפתרונות שלנו בתחום הוא רחב ועשיר מאוד. חשוב לציין שהיינו הראשונים להנגיש את מקצועות הטכנולוגיה לאוכלוסיות שממעטות להשתלב בהן ובכלל זאת בחברה החרדית, באוכלוסייה הערבית ובפריפריה. בנוסף אנו מפעילים מודלים ייחודיים להכשרה ושילוב בעבודה של ג'וניורים מצטיינים במגוון תפקידים טכנולוגיים."

להצגת טבלאות וגרפים, הקליקו >> 

רוצים לשמוע עוד?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*
*
*
*