מטריקס מפרסמת הבוקר דוחות כספיים עם תוצאות שיא לתקופה

ההכנסות ב- 9 החודשים הראשונים של 2021 צמחו בכ-14% לכ- 3.2 מיליארד ₪, הרווח הנקי גדל בכ- 21.4% לכ-157.7 מיליון ₪

מדובר בתוצאות שיא בכל המדדים בתקופה: ההכנסות, הרווח הגולמי, התפעולי, הנקי וה-EBITDA. במהלך התקופה חל גידול בהכנסות וברווח בכל מגזרי הפעילות בישראל.

ברבעון השלישי מדווחת מטריקס על גידול של כ- 5.3% בהכנסות ללמעלה ממיליארד ₪, רווח תפעולי של כ-75 מיליון ₪ ורווח נקי של כ-47.9 מיליון ₪

כ- 97%  מהצמיחה היא אורגנית. 

להערכת מטריקס: אישור תקציב המדינה עשוי להוציא לפועל עשרות פרויקטים ממשלתיים שתוביל החברה

 מטריקס פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2021 ואת תוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה. במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2021 מציגה מטריקס צמיחה בכל המדדים המרכזיים ורושמת תוצאות שיא בהכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי וה- EBITDA. במהלך התקופה נרשם גידול בהכנסות וברווח התפעולי בכל מגזרי הפעילות של מטריקס בישראל. למרות שהרבעון השלישי כלל את כל חגי תשרי בחודש ספטמבר ואת חופשות הקיץ באוגוסט (מה שהביא לכמות שעות עבודה נמוכה בכ- 7.2% בהשוואה לרבעון השלישי של 2020), החברה מציגה צמיחה בהכנסות, הרווח גולמי, הרווח התפעולי והנקי, בהשוואה לנתוני הרבעון המקביל אשתקד. כ-97% מהצמיחה של החברה היא אורגנית.

 

עם אישור תקציב המדינה ל- 2021 ול- 2022 בחברה צופים להשתלב ולהוביל עשרות פרויקטים ממשלתיים, כשהמרכזי ביניהם הוא פרויקט נימבוס – פרויקט הענן הממשלתי, אשר נועד לתת מענה מקיף ומעמיק לאספקת שירותי הענן עבור ממשלת ישראל.

 

הכנסות

הכנסות מטריקס ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 1.027 מיליארד ₪  לעומת כ- 975.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5.3%. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הגיעו לכ- 3.2 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 2.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 14%.

 

רווח גולמי

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-146.7 מיליון ₪, שהיוו כ- 14.3% מהמכירות, אל מול כ-141.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 3.7%. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 גדל בכ- 14.1% אל מול התקופה המקבילה אשתקד ועמד על כ- 457.3 מיליון ₪, המהווים כ- 14.3% מהמכירות, לעומת כ- 400.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו שיעור דומה מהמכירות.

 

רווח תפעולי

הרווח התפעולי ברבעון השלישי צמח עד לכדי כ- 75 מיליון ₪, המהווים כ- 7.3% מהמכירות, בהשוואה לכ- 73 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ- 7.5% מהמכירות, גידול של כ- 2.8%. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 239.3 מיליון ₪, המהווים כ- 7.5% מהמכירות לתקופה, לעומת כ- 207.2 מיליון ₪ אשתקד, שהיוו כ- 7.4% מהמכירות,  צמיחה של כ- 15.5%.

רווח נקי

הרווח הנקי ברבעון השלישי צמח בכ- 6% והסתכם בכ- 47.9 מיליון ₪, המהווים כ- 4.7% מהמכירות, בהשוואה לכ- 45.2 מיליון ₪ ברבעון השלישי אשתקד, שהיוו כ- 4.6% מהמכירות. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם בכ- 157.7 מיליון ₪, המהווים כ- 4.9% מהמכירות לתקופה, לעומת כ-129.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, שהיוו כ- 4.6% מהמכירות, צמיחה של כ- 21.4%.

 

מצב כספי והנזילות

נכון ל- 30 בספטמבר 2021 עומד סך המזומנים ושווי המזומנים והנכסים הפיננסים של מטריקס על כ- 542.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 541 מיליון ₪ אשתקד. סך ההון העצמי נכון ל- 30 בספטמבר 2021 עומד על כ- 809.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 761.5 מיליון ₪ אשתקד. שיעור החוב נטו ביחס למאזן הוא כ-14.5%.

 

דיבידנד

מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. מתחילת 2021 ועד לסוף ספטמבר חילקה מטריקס 113.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 93.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב- 2020. הבוקר, עם פרסום הדוחות לרבעון השלישי, הכריזה מטריקס על חלוקת דיבידנד נוסף בסך כ- 32.5 מיליון ₪, המהווים  52 אג' למניה.

 

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "בשנה ה-20 לפעילותה מציגה מטריקס תוצאות שיא בכל המדדים הפיננסיים המרכזיים בתקופה: בהכנסות, ברווח התפעולי, כמו גם ברווח הגולמי והנקי. בדירוג האחרון שלSTKI  דורגה מטריקס במקום הראשון בקטגוריה המשמעותית ביותר – שוק שירותי ערך מוסף, זו השנה ה-16 ברציפות, ומידרוג העניקה למטריקס דירוג Aa3 עם אופק יציב בפעם ה-14 ברציפות.

אני שמח לציין שהתחזיות שלנו לגבי הגידול ברווחים על רקע המשך ההתאוששות של המשק ממשבר הקורונה, והצורך העולה האדיר בשירותים בתחומי דיגיטל, ענן, סייבר, דאטה ומערכות ליבה תפעוליות, התממשו במלואן, וכאמור, הדבר בא לידי ביטוי בתוצאות הכספיות שמציגה החברה, וזאת על אף שחודש ספטמבר היה רווי חגים ובעקבות כך הרבעון השלישי היה בקירוב "2/3 רבעון""

"הגידול ברווחים בא לידי ביטוי בכל תחומי הביקוש הטכנולוגיים המרכזיים. במיוחד בולטת הצמיחה האדירה בתחום תשתיות ענן ומחשוב עם זינוק של כ- 44.2% בהכנסות ושל כ- 46.4% ברווח התפעולי לתקופה, גידול שנובע כולו מגידול אורגני, בעיקר בתחום תשתיות ענן. גם בהתייחס לכלל תחומי הפעילות שלנו, הצמיחה של החברה בתקופה זו היא בעיקרה צמיחה אורגנית: 14% צמיחה מתוכם 13.5% נובעים מצמיחה אורגנית. אנו מתכננים להמשיך ולשלב את הצמיחה האורגנית לצד מיזוגים ורכישות במגזרים שאנו מסמנים ורואים בהם פוטנציאל צמיחה.

אנו רואים ההתאוששות מתונה גם בארה"ב. הסקטור הפיננסי חוזר להשקיע ב-Compliance ומניעת פשעים וצבר העבודות גדל. השנה, בשלושה רבעונים הראשונים של השנה אנו מציגים ברצף גידול בהכנסות, ברווח ובשיעור הרווחיות, עם צמיחה של 15.5% בהכנסות ברבעון האחרון, וצופים חזרה לשיעור הרווחיות של לפני הקורונה כבר ברבעונים הראשונים של 2022" .

"אישור התקציב לשנים 2021-22 צפוי להוציא לדרך עשרות פרויקטים שמטריקס תוביל במגזר הממשלתי", מציין גוטמן, "ביניהם פרוייקט נימבוס, שצפוי להאיץ את אימוץ הענן במגזר הציבורי. כבר בימים אלו אנו מקבלים פניות משותפינו במגזר הממשלתי על מנת להתחיל להניע פרויקטים שהמתינו, ואנו צופים כי פעילויות אלו ימנפו את ההצלחה העסקית והפיננסית של החברה עוד יותר."

גוטמן התייחס לנושא המחסור הגדול בעובדים בתחומי התוכנה. לדבריו: "מחסור חמור באנשי מקצוע בתחום התוכנה יוצר קושי בגיוס ובשימור עובדים. כאחד מגופי ההכשרה הגדולים בארץ למקצועות ההייטק, אנו רואים בכך אתגר והזדמנות. אלפים מבוגרי תכניות ההכשרה של ג'ון ברייס הדרכה ו-Infinity Labs מבית מטריקס משולבים בתפקידי פיתוח בארגונים, בחברות הייטק ובסטרטאפים המובילים בישראל. היינו בין הראשונים להנגיש את מקצועות ההייטק וה-IT לאוכלוסיות שממעטות להשתלב בהם, ואנו ממשיכים לעשות זאת גם כיום. צברנו ניסיון רב, ויש לנו סל של פתרונות מגוונים ויצירתיים לבעיה."

לצפייה בתמצית דו"חות לשלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 ו- 30 בספטמבר 2020 (באלפי ₪), הקליקו >> 

לצפייה בגרפים, הקליקו >> 

רוצים לשמוע עוד?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*
*
*
*