מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2020 והמחצית

10 אוגוסט, 2020

הרווח הנקי ברבעון השני צמח בכ-10.6% לכ-41.6 מיליון ₪
הרווח הנקי במחצית השנה צמח בכ- 11.7% לכ- 84.6 מיליון ₪

הכנסות מטריקס במחצית השנה צמחו בכ- 5.3% לכ- 1.83 מיליארד ₪. הכנסות מטריקס ברבעון השני ירדו בכ- 3.3% אחוז (על רקע עונתיות והשפעות הקורונה) לכ- 856.5 מיליון ₪, אך ירידה בהוצאות כתוצאה מההתאמה לעבודה מרחוק הביאה לגידול ברווח התפעולי והנקי ברבעון.

מטריקס פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השני של שנת 2020 ואת תוצאות ששת החודשים הראשונים של השנה, אשר עומדים כמובן בצל השפעות הקורונה.

הכנסות מטריקס בששת החודשים הראשונים של 2020 הגיעו לכ- 1.83 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 1.73 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 5.3%. הרווח הגולמי הגיע לכ- 259.3 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 249.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 4.1%. הרווח התפעולי הגיע לכ- 134.2 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 119.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 12.4%. הרווח הנקי הגיע לכ- 84.6 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 75.8 מיליון ₪, גידול של כ- 11.7%. כל המדדים המרכזיים: ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי וה- EBITDA מהווים שיא כל הזמנים לששת החודשים הראשונים של השנה.

הכנסות מטריקס ברבעון השני של 2020 ירדו בכ- 3.3% לכ- 856 מיליון ₪ על רקע עונתיות (מספר קטן יותר של ימי עבודה בשל חג הפסח לצד השפעות הקורונה). ההכנסות ברבעון הושפעו באופן בולט מן הקיטון בהכנסות מגזר ההדרכה (המהווה כ- 3.9% מהכנסות מטריקס), אשר נותר כמעט ללא שינוי עם עליה קלה של 0.1% לכ- 126.1 מיליון ₪ והרווח התפעולי רשם גידול של כ- 11.5% לכ- 66.1 מיליון ₪, בעקבות קיטון בהוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות. הרווח הנקי הרבעוני צמח בכ- 10.6% לכ- 41.5 מיליון ₪.

מדדים פיננסים
נכון ל- 30 ביוני 2020 עומד סך המזומנים ושווי המזומנים של מטריקס על כ- 636.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 338.3 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ- 88%. תזרים המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת נכון ל- 30 ביוני 2020 הגיעו לסך של 224.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 27.3 מיליון ₪ ב- 30 ביוני 2019. סך ההון ב- 30 ביוני 2020 עומד על סך של כ- 758.2 מיליון ש"ח ₪, בהשוואה לכ- 711.9 מיליון ₪ ב- 30 ביוני 2019. היחס השוטף נכון ל- 30 ביוני 2020 עומד על כ- 1.33 בהשוואה לכ- 1.07 אשתקד. כ-88% מהאשראי של החברה הוא לזמן ארוך.

דיבידנד
מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. עם פרסום הדוחות הבוקר הודיעה מטריקס על חלוקת דיבידנד נוסף בשיעור של 47 אג' למניה בסך כולל של כ 29.2 מיליון ש"ח. דיבידנד זה נוסף לדיבדנדים בסך כ64.7 מיליון ₪ שחילקה מטריקס מתחילת השנה. סה"כ חילקה מטריקס מאז יום הקמתה דיבידנדים בסך של מעל מיליארד ₪.

לתמצית דו"חות לשלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2020 ו- 30 ביוני 2019 (באלפי ₪)>>

לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס, "אנו נמצאים בעיצומו של משבר עולמי בעל השפעות ישירות ועקיפות על הכלכלה הישראלית וכפועל יוצא על מטריקס כשותף הטכנולוגי של חברות מכל מגזרי המשק. כולנו עוקבים ומייחלים למציאת פתרון לווירוס הקורונה, אך בשלב זה לא ידוע היקף המשבר ומשכו.

אנו גאים בתוצאות הרבעון השני של השנה, אשר היה כולו בסימן משבר הקורונה וכלל תקופת סגר ממושכת, חג הפסח וחגים נוספים. למרות האתגרים הרבים ברבעון הצלחנו להשיג צמיחה דו ספרתית ברווח התפעולי וברווח הנקי. לצד השמירה על המשכיות עסקית והעברת רוב עובדינו לעבודה מהבית באמצעות תשתיות מתאימות, איתרנו הזדמנויות לצמוח. על מנת לסייע ללקוחותינו להתמודד באופן מיטבי עם אתגרי המשבר הגדלנו את פעילותנו בתחומים שזכו לביקושים ערים, וביניהם: תשתיות התוכנה והתקשורת, החומרה, שירותי ענן ואבטחת מידע ובמקביל ביצענו פרוייקטים חדשים רבים בתחומי הבריאות, שליטה ובקרה ושירותי הדיגיטל.

גוטמן הוסיף וציין כי "כיום ממשיכים רוב עובדי החברה לעבוד במודל היברידי – שילוב של עבודה מהבית ובמשרד, והכל בהתאם להנחיות בריאותיות קפדניות במטרה לצמצם סיכונים והידבקות. כיוון שפורמט עבודה זה הוכח כיעיל, יש לצפות כי גם לטווח הארוך נמשיך לעבוד במודל ההיברידי תוך הגדלת היעילות, צמצום שטחי נדל"ן וחסכון בעלויות תפעוליות".

הזמן הנכון להכשיר עובדים לענף ההייטק
גוטמן הוסיף: "נכון להיום, כחמישה חודשים מפרוץ המשבר, כמעט כל עובדי החברה עובדים כרגיל בשיטה ההיברידית. הביקוש לעובדים כיום עדיין גבוה למרות המשבר והמחסור באנשי מקצוע עדיין מורגש מאוד, בעיקר בתפקידי פיתוח תוכנה.

מטריקס מציעה היום מאות משרות פתוחות בשלל תפקידים, הממתינות לאיוש, ובמקביל אנו מציעים לאלו שנפלטו ממעגל העבודה בתקופת הקורונה מסלולי הסבה והכשרה מקצועית, באמצעות גופי ההכשרה שלנו ג'ון ברייס הדרכה ואיניפיניטי לאבס. אין לי ספק כי מבין עשרות אלפי הצעירים אשר מצאו עצמם ללא עבודה יהיו רבים המתאימים לעבודה בהיי-טק וזהו הזמן המתאים ביותר להכשרתם. אני קורא לממשלת ישראל להרים את הכפפה ולהניע פרויקט הכשרה לאומי שיאפשר לגייס את המתאימים לענף ההיי-טק אשר במוקדם או במאוחר יחזור לאיתנו עם ביקושים ערים לכ"א מקצועי".

גוטמן סיכם ואמר: " למטריקס יכולת מצויינת להתמודד עם המשבר בין היתר בזכות איתנות פיננסית, יתרות מזומנים גבוהה, שיעור מינוף נמוך, היעדר שעבודים, פיזור ענפי, גמישות לשינויים ובעיקר תודות לצוות ההנהלה המנוסה שלה. את ההוכחה ליציבות של מטריקס קיבלנו עם האשרור שהעניקה לנו בחודש אפריל 2020 חברת מידרוג, לדירוג Aa3 באופק יציב, בפעם ה- 13 ברציפות מאז שנת 2007.

אנו מציינים בימים האחרונים בגאווה את כניסת מטריקס למדד ת"א 35 – מדד הכולל את החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בבורסת ת"א. מדובר בציון דרך משמעותי בחיי החברה וגאווה גדולה עבורי, עבור 11,000 עובדי החברה וההנהלה המצוינת שמנהיגה את החברה כבר שני עשורים. מטריקס רשמה דרך מרשימה מאז הנפקתה בשנת 2002 בשווי של 100 מיליון ₪ ועד השווי של החברה כיום. אנחנו שמחים שלצידנו מצטרפות למדד 5 חברות נוספות שליבת פעילותן היא טכנולוגיה וחדשנות – הקטר המניע את הכלכלה הישראלית.

במקביל חברת STKI דירגה את מטריקס כמובילת שוק שירותי טכנולוגיות המידע זו השנה ה- 15 ברציפות. האיתנות הפיננסית של החברה מאפשרת לנו להמשיך באסטרטגית הצמיחה של החברה, הכוללת בין היתר צמיחה באמצעות רכישות ומיזוגים. במהלך הרבעון הכרזנו על רכישת 51% בחברת פתרונות ההדפסה והדפסת התלת מימד גסטטנרטק, תמורת כ- 50 מיליון ₪. לגסטטנטק בסיס לקוחות של כ- 7,000 לקוחות, והכנסותיה לשנת 2019 עמדו על כ- 105 מיליון ₪ ברווח נקי של כ- 13.1 מיליון ₪.

ניתוח מגזרי
מטריקס פועלת ב- 5 מגזרי פעילות: פתרונות ושירותי ייעוץ וניהול בישראל, פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע בארה"ב, שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה, פתרונות אינטגרציה ותשתיות והדרכה והטמעה.

מניתוח הרווח הרבעוני של המגזרים עולה כי למעט מגזר ההדרכה וההטמעה (המהווה כ- 3.9% מהכנסות החברה) כמעט כל המגזרים האחרים רשמו שיפור ברווחיות. בולטים במיוחד בצמיחת הרווח – מגזר פתרונות ושירותי ייעוץ וניהול בישראל עם צמיחה של כ- 18.8% ומגזר אינטגרציה ותשתיות עם שיעור צמיחה של כ- 18.2%.
בניתוח רווחיות מגזרי הפעילות במחצית השנה עולה כי במחצית השנה נרשמו עליות ברווחיות כל מגזרי הפעילות, מלבד הדרכה והטמעה. מגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע ייעוץ וניהול בישראל רשם גידול של כ- 15.9% לכ- 70.3 מיליון ₪, מגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע בארה"ב רשם גידול של כ- 10.8% לכ- 35.2 מיליון ₪, מגזר שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה רשם גידול של כ- 25.6% לכ- 12.4 מיליון ₪, מגזר פתרונות אינטגרציה ותשתיות רשם גידול של כ- 34.6% לכ- 15.2 מיליון ₪ ובמגזר הדרכה והטמעה נרשם קיטון של כ- 41.2% לכ- 5.1 מיליון ₪.

 

רוצים לשמוע עוד?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

*
*
*
*