Close
שליחת קורות חיים

הרחבה בנושא שירותי ייעוץ ארגוני

Matrix Consulting מספקת שירותי ייעוץ ארגוני המתבסס על גישת המערכות הפתוחות בשילוב של תובנות חדשות מתחומי הכאוס, הרשתיות והמורכבות בארגונים.
שירותי ייעוץ ארגוני ניתנים באמצעות צוותי יועצים בכירים המנוסים במגוון התמחויות: תעשייה וניהול, מדעי החברה וההתנהגות, חקר ביצועים ומערכות מידע.

תחומי הייעוץ:

ייעוץ לארגון ושיטות:

  • הגדרה ו/או בחינה של מבנים ארגוניים, התאמתם לתהליכי העבודה, לאסטרטגיה ולתרבות הארגונית של החברה.
  • הבניה של תהליכי עבודה יעילים ואפקטיביים, בהתבסס על אילוצי כ"א ואמצעים.
  • ניתוח ממשקי פנים וחוץ לבעלי תפקידים מתוך הבנת כלל הרשתות הרלוונטיות.
  • תהליכי שיפור ביצועים באמצעות ניתוח בעיות רחב אל מול התאמת סל פעולות, הכולל היבטי משאבי אנוש, תהליכי עבודה, מערכות, בחינת אפשרויות מיקור חוץ ועוד.

ייעוץ לפיתוח ההון האנושי:

  • ליווי אישי למנהלים בכניסה לתפקיד או לקראת שינוי ארגוני, פיתוח מנהלים וצוותים בראייה רב ממדית של העובד ברמת התפקיד, הדרג הניהולי וההתפתחות האישית. 
  • ייעוץ לניהול שינוי בהתבסס על ניתוח משמעויות השינוי וניהול התנגדויות.
  • אבחון מעמיק של התרבות הארגונית וגיבוש צעדים להשפעה אפקטיבית עליה.
  • התאמת מודלים להערכת עובדים, משוב 360 ועיצוב מערכת תגמולים מגוונת.
  • עיצוב מסלולי קריירה התואמים את מאפייני התפקידים והקדנציות בארגון.
  • ליווי תהליכי הפקת לקחים ולמידה ארגונית תוך שימוש במודלים מתקדמים.

ייעוץ לפיתוח החדשנות:

בארגון בהתבסס על הבנת המגמות בעולם המידע ומיצוי טכנולוגיות מתקדמות. טיפול בערך החדשנות בארגון, יצירת מנגנוני חדשנות ובליווי יוזמות ופרויקטים.

ליווי ובקרה על הטמעת שינוי ארגוני:

שימוש באפליקציות פנים ארגוניות התומכות במתודולוגיה של למידת עמיתים ("חילופי מנהלים"), ניהול תהליכי שגרה, שדרוג אירועי שיא ארגוניים וכלי הנחיה אישי למנהל.
בתהליכי האבחון והניטור מתבצע שיתוף פעולה עם מטריקס BI למקסום יכולות בתחום כריית מידע, BIG DATA ועיצוב לוחות שעונים ארגוניים לניטור משתנים קריטיים לתפקוד הארגון.

לפרטים נוספים: תומר פרייבך, tomerfr@matrix.co.il ,09-9598680