Close
שליחת קורות חיים

האתגר ביישום מוצלח של תפיסות ניהול

בעולם של כלים תומכי ניהול, הצלחה מחייבת מהלך המשלב מתודולוגיה סדורה, כלים מתאימים ויכולת להטמיע את השינוי בתרבות הארגונית. יועצי מטריקס מפגישים בין שלושה עולמות אלה, לאור:
 
  • הבנתנו העמוקה של עולם התוכן הרלוונטי – בפרט: תכנון ובקרה, ניהול תכניות עבודה, ניהול פרויקטים, ניהול סיכונים, ניהול רגולציה ובקרת ציות, מעקב אחר החלטות ויישומן ועוד.
  • עושר הכלים הטכנולוגיים להם אנו נגישים – בכלל זה פיתוח, התאמה, יישום והטמעה של מערכות פרי פיתוחנו, מוצרי מדף ותשתיות גנריות ועוד.
  • היכרותנו הארוכה והמוצלחת עם המאפיינים האנושיים והתרבותיים במגזרים בהם אנו פעילים - משרדי ממשלה ויחידות סמך, מגזר ביטחוני, מגזר פיננסי (בנקים, ביטוח, אשראי, השקעות), רשויות מקומיות ועוד.