Close
שליחת קורות חיים

מיהן חברות האינטגרציה המובילות במשק?

16/10/2017

BDi Code פרסמה באחרונה את דירוג 500 החברות המובילות במשק (לשנת 2016), על פי קטגוריות ומגזרים שונים. בין היתר, דירגה החברה את חברות התוכנה והאינטגרציה המובילות במשק.
הדירוג נעשה על פי הנתונים הגלויים של החברות, כגון מחזור, מספר מועסקים והכנסות לעובד. כל אחת מהן קיבלה דירוג בטבלה הספציפית המתייחסת לחברות האינטגרציה, דירוג בקטגוריה של שירותים ומקום בדירוג הכללי של 500 החברות.
על פי הדו"ח, מטריקס נמצאת במקום הראשון בקטגוריית התוכנה והאינטגרציה, עם מחזור עסקי מדווח לשנת 2016 בהיקף של 2.5549 מיליארד שקלים. החברה מעסיקה 8,250 עובדים וההכנסות לעובד עומדות על 308 אלף שקלים. מטריקס מדורגת במקום ה-11 בדירוג הכללי של חברות השירותים במשק ובמקום ה-78 בדירוג הכללי של החברות.
  • Rss