Close
שליחת קורות חיים

מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של 2017

14/11/2017

מטריקס מסכמת את תוצאות הרבעון השלישי עם צמיחה של כ- 13% בהכנסות וכ- 14% ברווח הנקי

ההכנסות ברבעון צמחו לכ- 725.9 מיליון ₪. הרווח הנקי ברבעון צמח לכ- 34 מיליון ₪.
ההכנסות והרווח הנקי הרבעוניים מהווים שיא כל הזמנים.
  צמיחה של כ- 21%  בהכנסות בחו"ל וכ- 14% בישראל  
 
מטריקס פרסמה היום את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2017 ורושמת המשך צמיחה בהכנסות, ברווח התפעולי וברווח הנקי, הן ברבעון והן בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 (התקופה). מטריקס רושמת הכנסות ורווח נקי ברבעון המהווים שיא כל הזמנים. 
 
הכנסות מטריקס ברבעון השלישי הגיעו לסך כ- 725.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 641 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13.2%. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 52.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 47.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.7%. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 34 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 29.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13.7%.
 
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו בכ- 2.09 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 1.86 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 12.4%. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ- 141.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 132.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.3%. הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ- 86.6 מיליון ₪, בהשוואה ל- 80.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.6%.
 
לדברי מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "מטריקס ממשיכה בתנופת הגידול בכל המדדים המרכזיים, תוך התאמה מתמדת של תחומי פעילותינו לתחומים הצומחים והמניבים ולתנאי השוק המשתנים במהירות. בשנים האחרונות אנו צופים בשינוי במודלים עסקיים בשוק כמו המעבר מרכישת מערכות On-Prem למודל ענן וכניסת טכנולוגיות חדשות דוגמת מובייל, כלים אנליטיים מתקדמים וביג דאטה, IoT, בינה מלאכותית/Machine Learning, פתרונות מניעת הונאות והתאמה לרגולציה, פתרונות סייבר ועוד. זאת במקביל לצמיחה דרמטית של עולם הסטארט אפים ואתגרים הקשורים למחסור במומחי הטכנולוגיה. היכולת שלנו להשקיע בזמן הנכון בטכנולוגיות צומחות ובפתרונות התואמים את צרכי השוק המשתנים, ובמקביל לצאת מתחומים לא צומחים או לא רווחיים, מאפיינת את מטריקס מאז ומתמיד".
 
לדברי גוטמן, "הרבעון האחרון, שכלל את חודשי הקיץ והחגים, היה מאתגר ולכן אנו גאים במיוחד להציג גידול של כ- 14% בהכנסות מגזר שירות התוכנה וערך מוסף בישראל ושל כ- 33.2% ברווח התפעולי במגזר זה".
 
גוטמן המשיך וציין כי: "גופי המחקר – STKI, IDC ו- BDI ממשיכים לדרג אותנו כחברת שירותי הטכנולוגיה המובילה והגדולה בישראל. בנוסף, אנו שומרים על דירוג האשראי שלנו בדירוג Aa3 עם אופק יציב למעלה מ- 10 שנים".
 
גיוס 250 עובדים
גוטמן הוסיף "בעקבות זכיה בפרויקטים גדולים ואסטרטגיים וכניסה לתחומים צומחים, הכרזנו בשבוע שעבר על מבצע מקיף לגיוס עובדים. מטריקס מגייסת בימים אלו כ- 250 עובדים לאיוש משרות שנפתחו במרכזי ההתמחות שלה בארץ ובחו"ל. עיקר העובדים שייקלטו מיועדים לתפקידים בתחומים דוגמת סייבר ואבטחת מידע, פיתוח בטכנולוגיות ג'אווה, Full Stack ,DevOps, ענן, מדעי הנתונים Big Data ,אנליטיקס ומובייל. החברה משיקה לצורך הגיוס קמפיין נרחב ברשתות החברתיות ומשקיעה בהטבות לעובדיה, במסגרת מבצעי חבר מביא חבר. שיאו של הקמפיין יתרחש ב- 13 בדצמבר באירוע חגיגי בסינמה סיטי גלילות, שבו תארח מטריקס כ- 1,000 אנשי טכנולוגיה, מועמדים לעבודה, להקרנת טרום בכורה ראשונה בישראל של מלחמת הכוכבים: אחרוני הג'דיי . עבור הפרויקטים החדשים בהם זכינו בארץ ובחו"ל, דוגמת הקמת מאגר נתוני האשראי הלאומי בבנק ישראל , הקמת מערך סייבר למדינה זרה  ופרויקטים בתחומי מניעת הונאות אנו נדרשים לגייס אנשי טכנולוגיה מובילים הטובים בתחומם. מטריקס מאפשרת לעובדיה להשתלב בפעילויות טכנולוגיות מאתגרות בחזית הטכנולוגיה, תוך יציבות תעסוקתית וערוצים להתפתחות מקצועית וקידום אישי".
 
תמצית דו"חות על הרווח המאוחד לשלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2017 ו- 2016 (באלפי ₪)
 


  
סיכום תוצאות הרבעון השלישי והתקופה
 
הכנסות
הכנסות מטריקס ברבעון השלישי הגיעו לסך של כ- 725.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 641 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13.2%. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו בכ- 2.09 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 1.86 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 12.4%. הגידול במכירות ברבעון ובתקופה נובע מגידול במגזר פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל, במגזר פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב ובמגזר פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב.
  
רווח גולמי
הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 105.8 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 100.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5.2%. הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ- 303 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 287.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 5.4%.
 
רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 52.3 מיליון ₪,  בהשוואה לכ- 47.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.7%. הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ- 141.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 132.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.3%.
 
רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ- 34 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 29.9 מיליון ₪, גידול של כ- 13.7%. הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ- 86.6 מיליון ₪,  בהשוואה לכ- 80.5 מיליון ₪, גידול של כ- 7.6%. הגידול ברווח הנקי ברבעון ובתקופה נובע מגידול ברווח התפעולי ומירידה בהוצאות המס (בתקופה) בקיזוז העלייה בהוצאות מימון.
 
סיכום על פי מגזרים
מטריקס פועלת ב- 5 מגזרים פעילות מרכזיים: פתרונות ושירות תוכנה וערך מוסף בישראל, פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב, שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה, פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב, הדרכה והטמעה.
 
מטריקס רושמת גידול בהכנסות במגזרים הגדולים של הפעילות: מגזר שירותי התוכנה בישראל, שירותי תוכנה בארה"ב ובמגזר פתרונות אינטגרציה ותשתיות, המהווים את המגזרים הגדולים בחברה ומניבים כ- 90% מהכנסות החברה.  במגזר פתרונות ושירות תוכנה וערך מוסף בישראל, המהווה כ- 61.7% מהכנסות החברה בתקופה, השיגה מטריקס הכנסות של כ- 456.9 מיליון ₪ ברבעון, בהשוואה לכ- 400.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 14%. בתקופה רשמה החברה הכנסות במגזר זה בסך כ- 1.3 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 1.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 14.3%. במגזר פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב רושמת החברה הכנסות של כ- 82.2 מיליון ₪ (כ- 23 מיליון דולר) ברבעון השלישי, בהשוואה לכ- 68.2 מיליון ₪ (כ- 18 מיליון דולר) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 28% במונחים דולריים. בתקופה נרשמו הכנסות של כ- 245.4 מיליון ₪ (כ- 67.8 מיליון דולר) בהשוואה לכ- 203.7 מיליון ₪ (כ- 53 מיליון דולר), גידול של כ- 28% במונחים דולריים.
 
בניתוח גיאוגרפי של התוצאות עולה כי הכנסות מטריקס בחו"ל מהוות כ- 13% מכלל ההכנסות וההכנסות בישראל מהוות כ- 87% מסך ההכנסות. הרווח התפעולי בחו"ל מהווה כ- 25% מסך הרווח התפעולי בתקופה. 
 
הון עצמי
ההון העצמי של חברת מטריקס נכון ל- 30 בספטמבר 2017 עומד על כ- 636 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 626 מיליון ₪ ב- 30 בספטמבר 2016 (לאחר חלוקת דיבידנדים)
 
מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים עומדים נכון ל- 30 בספטמבר 2017 על כ- 225 מיליון ₪ בהשוואה לכ-  215.9 אשתקד.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם בכ- 85.2 מיליון ₪,  בהשוואה לכ- 94.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים ברבעון הושפע מעלייה בסך כ- 42.6 מיליון ₪ בהון החוזר לעומת עלייה בסך כ- 21.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
 
דיבידנד
מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת דיבידנד אחת לרבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. הבוקר הכריזה החברה על דיבידנד בסך כ- 24.5 מיליון ₪ (40 אג' למניה). תשואת הדיבידנד של החברה היא כ- 4.8%. יחד עם הדיבידנד שהוכרז היום מסתכמים הדיבידנדים שחילקה החברה מתחילת השנה בכ- 87.7 מיליון ₪.
 
  • Rss