Close
שליחת קורות חיים

מטריקס מפרסמת דוחות כספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2017 כולה ורושמת שיאי כל הזמנים בכל המדדים של הרבעון והשנה כולה

13/03/2018

הכנסות מטריקס ב- 2017 צמחו בכ- 12.3% והגיעו לכ- 2.85 מיליארד ₪; הרווח הנקי השנתי זינק בכ- 16.3% לכ- 126.7 מיליון ₪ – שיא כל הזמנים הכנסות מטריקס צמחו ברבעון הרביעי של 2017 בכ- 12% לכ- 766 מיליון ₪. הרווח הנקי הרבעוני זינק בכ- 48.7% לכ- 40 מיליון ₪ – שיא כ

 
 
מטריקס מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לשנת 2017 ולרבעון הרביעי בשנה זו. מטריקס רשמה ב- 2017 צמיחה בשיעור דו ספרתי בהכנסות, ברווח התפעולי וברווח הנקי, הן ברבעון והן בשנה כולה. מטריקס רושמת שיאי כל הזמנים, הן לשנה כולה והן לרבעון, בכל המדדים: ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי ותזרים המזומנים מפעילות. 
 
ההכנסות והרווח התפעולי והנקי
הכנסות מטריקס בשנת 2017 הגיעו לסך כ- 2.85 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 2.54 מיליארד ₪ ב- 2016, עלייה של כ- 12.3%. הגידול במכירות ב- 2017 נובע מגידול בפעילות בכל מגזרי הפעילות ומאיחוד לראשונה של תוצאות חברת אביב ושל חברת NIT בארה"ב.
 
הרווח התפעולי של החברה רשם בשנת 2017 גידול של כ- 13.1% לסך כ- 198 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 175.2 מיליון ₪  בשנת 2016 (בנטרול רווח ההון החד פעמי בשנת 2016).
 
הרווח הנקי של החברה גדל בשנת 2017 בכ- 16.3% בהשוואה לשנת 2016 (בנטרול רווח ההון החד פעמי בשנת 2016) והגיע לסך כ- 126.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 108.9 מיליון ₪ בשנת 2016.
 
ההכנסות ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו בכ- 766 מיליון ₪, עלייה של כ- 12%, בהשוואה לכ- 685.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל של 2016. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב- 56.1 מיליון ₪, עלייה של כ- 30.7% (בנטרול רווח ההון החד פעמי) ואילו הרווח הנקי הסתכם בכ- 40 מיליון ₪, עלייה של כ- 48.7% (בנטרול רווח ההון החד פעמי). הגידול ברווח הנקי ברבעון ובשנה כולה נובע מגידול ברווח התפעולי בקיזוז עליה קלה בהוצאות המימון וירידה בהוצאות המס.
 


  
נטרול רווח חד פעמי ברבעון הרביעי של 2016 ובשנת 2016
הרבעון הרביעי של שנת 2016 והשנה כולה כוללים רווח הון חד פעמי הנובע ממכירת זכויות בנכס מקרקעין בסך כ- 12.1 מיליון ₪ לפני מס (כ- 9 מיליון ₪ נטו).
 
מצב כספי נזילות ומקורות המימון
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2017 בכ- 180.7 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 114.5 מיליון ₪ ב- 2016, גידול של כ- 57.8%. יתרת המזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים עומדת בתום 2017 על כ- 277 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 249.2 מיליון ₪ בתום 2016, גידול של כ- 11.2%. סך ההון העצמי של מטריקס ב- 31.12.2017  הגיע לכ- 653.5 מיליון ₪. היחס השוטף בתום 2017 הוא כ- 1.38.
 
מטריקס ממשיכה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח השנתי הנקי. בשנת 2017 חילקה החברה דיבידנדים בסך מצטבר של כ- 86.7 מיליון ₪ (גם הוא שיא כל הזמנים). עם פרסום התוצאות הכספיות הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כ- 29.4 מיליון ש"ח שהם 48 אג' למניה.
 
 
 
"2017 מהווה שנת שיא בכל המדדים – ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי ותזרים המזומנים מפעילות; תזרים המזומנים שלנו צמח בשנה החולפת בכ- 57.8%", אמר מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס. "מטריקס ממשיכה להוביל כחברת הטכנולוגיה הגדולה והאיכותית בישראל ושומרת על קצב צמיחה עקבי לאורך כל שנות פעילותה. מאז הקמתנו ועד היום אנו שומרים על אסטרטגית מיקוד בתחומים המבוקשים ביותר בתחומי הטכנולוגיה והשגת צמיחה הן באמצעות גידול אורגני והן באמצעות מיזוגים ורכישות. בעולם דינמי בו הטכנולוגיה משתנה כל העת ונכנסות טכנולוגיות "משבשות" אנו מקפידים לבחון כל העת מהו הדבר הבא בעולם הטכנולוגי שישרת את הצרכים של הלקוחות שלנו ולהיכנס לתחום בזמן הנכון באמצעות הקמת פעילות או מיזוגים ורכישות. עשינו זאת בהצלחה ובתזמון נכון בתחומי הסייבר, הענן, המובייל, הדיגיטל, ה- BI, הביג דאטה והאנליטיקה, ה- IoT ובתחומים רבים נוספים. בשנים האחרונות, המתאפיינות בביקוש גבוה מאוד לעובדים בתחום הטכנולוגיה, אנו מרחיבים את המענה שאנו נותנים ללקוחותינו בתחומים אלה תוך שימת דגש גם על מסלולי הכשרה חדשניים לענף הטכנולוגיה דוגמת תוכנית הכשרה ייחודית ואינטנסיבית להכשרת אקדמאים לעבודה בהיי-טק של החברה הבת אינפיניטי. פעילויות אלו נוספות כמובן לפעילותינו בתחום באמצעות ג'ון ברייס הדרכה שממשיכה להוביל את שוק ההדרכות וההטמעות בישראל ואף רשמה צמיחה מרשימה השנה".
 
גוטמן הוסיף: "כל חברות המחקר – STKI, IDC ו- BDI – ממשיכות לדרג אותנו כמובילי שוק שירותי התוכנה בישראל; זאת בנוסף לדירוגים פיננסיים הגבוהים ביותר בענף לאורך זמן. לאחרונה זכינו בדירוג הגבוה בענף Aa3 - עם אופק יציב, זו השנה ה- 11 ברציפות".
  
לדברי גוטמן, "2017 הייתה שנה עם הישגים מרשימים למטריקס בשוק הישראלי, תוך השגת שיעורי צמיחה מהותיים בכל המדדים. השנה זכינו במספר פרוייקטים גדולים ואסטרטגיים: במהלך השנה דיווחנו על זכייה בשני מכרזי ענק אסטרטגיים בתחום הפיננסים ובתחום הסייבר. מטריקס זכתה בעסקה גדולה ואסטרטגית להקמה, תפעול ותחזוקה של מאגר נתוני האשראי של בנק ישראל בהיקף כ- 133 מיליון ₪ בשלב ההקמה וכ- 38 מיליון ₪ לשנה בשלב התפעול והתחזוקה. בנוסף, מטריקס זכתה בהסכם רחב היקף לביצוע פרויקט במסגרתו תפתח פתרונות מתקדמים בעולם הסייבר עבור מדינה זרה, בהיקף יותר מ- 25 מיליון דולר. מטריקס תמשיך להתמודד על הפרויקטים האסטרטגיים הגדולים הן בישראל והן בחו"ל. יש לנו את התשתית האנושית והטכנולוגית הדרושה להשתלב בפרוייקטים הגדולים ביותר בישראל ובעולם", ציין גוטמן והוסיף: "בארה"ב ביצענו השנה תהליך של השבחת החברות שרכשנו תוך עיבוי תשתית המכירות בהן לקראת צמיחה המתוכננת ב- 2018, כולל רכישה נוספת שהשלמנו בארה"ב בתחילת 2018".
 
"הצלחתנו מושתתת על העובדים שלנו - מקצוענים אמיתיים העוסקים בפרוייקטי פיתוח, יישום והטמעה מאתגרים בחזית הטכנולוגיה. העובדים תורמים תרומה משמעותית לתהליכי טרנספורמציה שעוברים ארגונים בישראל ובחו"ל, החל מביצוע פרוייקט בארגונים בעולמות הפיננסים והבריאות ועד פרוייקטים אסטרטגיים בתחום הביטחון והסייבר. עובדי מטריקס זוכים ליציבות תעסוקתית והטבות. אנו ממשיכים להרחיב את החברה ולגייס עובדים נוספים: נכון להיום במטריקס למעלה מ- 250 משרות פתוחות, בעקבות זכיה בפרוייקטים חדשים וכניסה לתחומים חדשים".
 
"ולא פחות חשוב מכך, אנו גאים בתרומת החברה למען הקהילה. ב- 2017 פעלה החברה למען הקהילה באמצעות תרומות כספיות, תרומות של ציוד, קורסי הדרכה ועוד. בנוסף החברה ממשיכה להשקיע בסיוע מתנדבים בחברה בטיפוח שכבות במצוקה ונוער בסיכון. השנה תרמה מטריקס בכסף למעלה ממיליון ₪ למען הקהילה".   
 
מגזרי הפעילות

תמצית תוצאות רווח והפסד מאוחד לפי מגזרי פעילות לשנת 2017 לעומת שנת 2016

 
לשנה שנסתיימה ביום
 

 
31.12.2017
31.12.2016
שינוי ב- %
הכנסות לפי מגזרי פעילות:
 
 
 
פתרונות ושרותי תוכנה וערך מוסף בישראל *
1,817,907
1,602,293
13.5%+
פתרונות ושרותי תוכנה בארה"ב
327,116
286,446
14.2%+
שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה
141,012
136,857
3.3%+
פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב
522,629
434,094
20.4%+
הדרכה והטמעה
173,673
165,161
5.2%+
התאמות בין מגזריות
(125,239)
(80,298)
 
סה"כ הכנסות
2,857,098
2,544,553
12.3%+

מטריקס פועלת כיום ב- 5 מגזרי פעילות מרכזיים: פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל; פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב; שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה; פתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב; הדרכה והטמעה. מגזרי פתרונות שירותי התוכנה והערך המוסף בישראל ושירותי התוכנה בארה"ב מהווים את ליבת הפעילות של החברה והיוו ב- 2017 כ- 72% מהכנסות החברה.

 
תחום פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל  רשם בשנת 2017 הכנסות בסך כ- 1.8 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 1.6 מיליארד ₪ ב- 2016, עליה של כ- 13.5%. הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל הגיע לכ- 96.1 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 77.6 מיליון ₪, צמיחה של כ- 23.8%.
 
תחום פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב הגיע ב- 2017 לסך הכנסות של כ-  91.1 מליון $ בהשוואה לכ-  74.6 מליון $ ב- 2016, גידול של כ- 22.1% . הרווח התפעולי במגזר פעילות זה הגיע לכ- 11.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-  11.9 מיליון דולר ב- 2016.  
 
תחום פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב רשם בשנת 2017 הכנסות בסך של כ- 522.6 מיליון ₪, לעומת כ- 434.1 מיליון ₪ ב- 2016, גידול של כ- 20.4%. הרווח התפעולי במגזר זה ב- 2017 הגיע לכ- 21.5 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 18.2 מיליון ₪ ב- 2016, גידול של כ- 18%. הגידול בהכנסות וברווח נובעת בעיקר מהמשך עליה בתחום פתרונות מיחשוב ענן ופתרונות אחסון.  
 
תחום שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה הגיע בשנת 2017 לסך הכנסות של כ- 141 מיליון ₪ בהשוואה לכ-  136.8 מיליון ₪ ב- 2016, גידול של כ- 3.3%. הרווח התפעולי במגזר זה בשנת 2017 הגיע לכ- 20.5 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 19.5 מיליון ₪ ב- 2016, גידול של כ- 5%.
 
תחום הדרכה והטמעה הגיע בשנת 2017 לסך הכנסות של כ- 173.7 מיליון ₪ בהשוואה  לכ- 165.1 ב- 2016, גידול של כ- 5.2%. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 18.7 מיליון ₪ לעומת רווח של כ- 14.3 מיליון ₪ ב- 2016, זינוק של כ- 31%.
 
 
  • Rss