Close
שליחת קורות חיים

מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השני של 2017

10/08/2017

ההכנסות בתקופה צמחו בכ- 12% לכ- 1.36 מיליארד ₪ הרווח התפעולי צמח בכ- 6% והגיע לכ- 89.6 מיליון ₪ זינוק של 28% בהכנסות בארה"ב

הכנסות מטריקס ברבעון השני צמחו בכ- 14% לכ- 668.5 מיליון ₪.
הרווח התפעולי צמח בכ- 1.7% לכ- 41 מיליון ₪.
 
במהלך הרבעון דיווחה מטריקס על שתי עסקאות ענק: הקמת מאגר נתוני האשראי עבור בנק ישראל בהיקף כ- 133 מיליון ₪ וזכייה בפרוייקט פיתוח פתרונות הגנת סייבר עבור מדינה זרה בהיקף כ- 25 מיליון דולר
  
מטריקס מפרסמת היום את תוצאות הרבעון השני של 2017, המבטאות צמיחה של החברה בכל המדדים הכספיים: הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי ורווח הנקי, הן ברבעון השני והן במחצית השנה הראשונה של 2017.
 
הכנסות, רווח תפעולי ונקי
הכנסות מטריקס ברבעון השני של 2017 צמחו בכ- 14.1% והגיעו לכ- 668.5 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 585.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי צמח בכ- 1.7% והגיע לכ- 41 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 40.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי צמח בכ- 3.2% לכ- 24.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 23.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל בשנה שעברה.
 
הכנסות מטריקס במחצית השנה הראשונה (התקופה) של 2017 צמחו בכ- 12% לסך כ- 1.36 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 1.22 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי בתקופה עמד על כ- 89.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 84.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 6%. הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ- 52.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 50.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 4%.
 
מטריקס ממשיכה להציג צמיחה למרות תקופת החגים היותר עמוסה ברבעון השני השנה, שכללה את פסח, יום העצמאות ושבועות. מטריקס, אשר חלק מהכנסותיה מושפע ישירות מהיקף ימי עבודה בתקופה, מציגה צמיחה בכל הפרמטרים (כמפורט לעיל), על אף העובדה שברבעון השני של 2017 היו כ- 5% פחות ימי עבודה, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וכ- 2.4% פחות ימי עבודה בחציון הראשון של 2017, בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
 
מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת דיבידנד אחת לרבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח השנתי הנקי. מתחילת השנה חילקה מטריקס דיבידנדים בסך כולל של כ- 45.1 מיליון ₪. עם פרסום הדוחות לרבעון השני הודיעה מטריקס על חלוקת דיבידנד נוספת בסך כ- 17.2 מיליון ₪.
 
מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "אנו מסכמים רבעון מאתגר בו הצלחנו להשיג גידול בכל המדדים, הן ברבעון והן בששת החודשים הראשונים של השנה. במהלך חצי השנה הראשונה של השנה רשמו כל 5 מגזרי הפעילות שלנו גידול ברווח התפעולי. גם במגזרים בהם נרשמת ירידה בהיקף ההכנסות, הרווח המשיך לגדול וזאת בזכות התמקדות החברה בתחומים הצומחים והרווחיים ויציאה שיטתית מתחומי פעילות בעלי רווחיות נמוכה.
 
גוטמן הוסיף: "בהמשך לזכיות בפרויקטים גדולים בעת האחרונה,  דיווחנו במהלך הרבעון השני של 2017 על זכייה בשני מכרזי ענק אסטרטגיים בתחום הפיננסים ובתחום הסייבר, המוכיחים את אמון השוק ביכולותינו בביצוע פרויקטי ענק אסטרטגיים. מטריקס זכתה בעסקה גדולה ואסטרטגית להקמה, תפעול ותחזוקה של מאגר נתוני האשראי של בנק ישראל בהיקף כ- 133 מיליון ש"ח בשלב ההקמה וכ- 38 מיליון ₪ לשנה בשלב התפעול והתחזוקה. בנוסף לכך, מטריקס זכתה בהסכם רחב היקף לביצוע פרויקט במסגרתו תפתח פתרונות מתקדמים בעולם הסייבר עבור מדינה זרה. היקף ההסכם מוערך ביותר מ- 25 מיליון דולר בפרויקט שצפוי להימשך כ- 3 שנים. מטריקס תמשיך להתמודד על הפרויקטים האסטרטגיים הגדולים הן בישראל והן בחו"ל. יש לנו את מגוון הפתרונות המתאימים בתחומים המבוקשים כיום, את הגב הכלכלי, אלפי מומחים ואת הניסיון והידע הנדרשים בפרויקטים אלו, אשר מעצם טיבם דורשים מגוון רחב של יכולות, המצויות כולן במטריקס".
 
גוטמן הוסיף: "חברות המחקר והאנליסטים דוגמת STKI ו- IDC ממשיכות לדרג את מטריקס כמובילת שוק שירותי הערך מוסף בתחום ה- IT. מלבד הובלת שוק ה- IT כולו ציינה STKI את מטריקס כחברת Tier 1 ב- 36 ענפי פעילות בעולם ה- IT, בתוכם היא מדורגת במקום הראשון ב- 20 קטגוריות. בנוסף לכך, בחודש פברואר 2017 אישררה חברת מידרוג את דירוג המנפיק של מטריקס כ- Aa3 באופק יציב לחברה, דירוג הנשמר 10 שנים ברציפות והוא הגבוה ביותר לחברות בתחום שירותי התוכנה".
 
"במטריקס פועל צוות CTO, האחראי לזיהוי מגמות ותחומי עניין בולטים של לקוחותינו בשלב מוקדם תוך כניסה לתחומים אלה באמצעות הקמת פעילויות חדשות ו/או מיזוגים ורכישות. עשינו זאת בהצלחה בתחומים כמו הענן, הסייבר, פינטק, אנליטיקס, ביג דאטה, מובייל ואחרים ואנו מבצעים כיום כניסה לתחומים צומחים נוספים בעולם ה- IOT, ערים חכמות, AI, machine learning ועוד. אנו גאים בכך שמטריקס פועלת בהצלחה בעולמות הטכנולוגיים החדשים וכי העובדים שלנו משתלבים בפרויקטים גדולים, מעניינים ואסטרטגיים בטכנולוגיות החדשניות ביותר".
 
תמצית דו"חות על הרווח המאוחד לשלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2017 ו- 2016 (במיליוני שקלים)


ניתוח מגזרי הפעילות
פתרונות ושירותי תוכנה בישראל
סך הכנסות תחום פתרונות ושירותי תוכנה בישראל הסתכמו בכ- 427 מיליון ₪ ברבעון השני של 2017, המהווים כ- 61.6% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 377.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13.2%. סך ההכנסות מפתרונות ושירותי תוכנה בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 884.7 מיליון ₪, המהווים כ- 62.3% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 772.7 מיליון ₪ בתקופה המקביל אשתקד, גידול של כ- 14.5%.
הרווח התפעולי מפתרונות ושירותי תוכנה בישראל ברבעון השני הסתכם בכ- 17.8 מיליון ₪ ועמד על כ- 4.2% מן ההכנסות למגזר, בהשוואה לכ- 18.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי מפתרונות ושירותי תוכנה בישראל בתקופה הגיע לכ- 42.9 מיליון ₪ ועמד על כ- 4.9% מן ההכנסות למגזר, בהשוואה לכ- 39.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול בהכנסות וברווח בתקופה תוך שחיקה בשיעור הרווח נובע מגידול בפעילות ומאיחוד לראשונה של חברת הייעוץ 'אביב' בשילוב השפעה של החגים ברבעון השני ושל עליית שכר אנשי תוכנה בישראל.
 
 
פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב
סך ההכנסות מפתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב הסתכמו ברבעון השני של 2017 בכ-22.8 מיליון דולר המהווים כ- 11.8% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 17.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 28.1%, בנטרול השפעת השינויים בשער הדולר. סך ההכנסות מפתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב בתקופה הסתכמו בכ- 44.8 מיליון דולר, המהווים כ- 11.5% מן ההכנסות בהשוואה לכ- 35.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 26.6%, בנטרול השפעת השינויים בשער הדולר.
הרווח התפעולי מפתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב ברבעון השני הסתכם בכ- 2.4 מיליון דולר ועמד על כ- 10.7% מן ההכנסות במגזר, בהשוואה לכ- 2.2 מיליון דולר, ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.1%, בנטרול השפעת השינויים בשער הדולר. הרווח התפעולי מפתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב בתקופה הסתכם בכ- 5.7 מיליון דולר ועמד על כ- 12.7% מההכנסות למגזר, לעומת כ- 5.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9.6% בנטרול השינויים בשער הדולר.
הגידול בהכנסות וברווח נובע מגידול בפעילות וכן מאיחוד לראשונה של דוחות חברת NIT, תוך שחיקה בשיעור הרווח בשל עליית שכר של אנשי תוכנה בארה"ב.
 
שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה
סך ההכנסות משיווק ותמיכה במוצרי תוכנה ברבעון השני של 2017 הסתכם בכ- 37.9 מיליון ₪, המהווים כ- 5.4% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 29.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 27.2%. ההכנסות משיווק ותמיכה במוצר תוכנה בתקופה הסתכמו בכ- 68.6 מיליון ₪, המהווים כ- 4.8% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 72.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 5.8%.
הרווח התפעולי בתחום שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה ברבעון הסתכם בכ- 5.7 מיליון ₪ ועמד על כ- 15.2% מן ההכנסות למגזר, בהשוואה לכ- 5.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר בתקופה הסתכם בכ- 9 מיליון ₪ ועמד על כ- 13.1% מן ההכנסות למגזר בהשוואה לכ- 8.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות בתקופה תוך גידול ברווח ובשיעור הרווח, נובע בעיקר מיציאה מקווי פעילות עם שיעורי רווח נמוכים.
 
פתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב
ההכנסות במגזר פתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב ברבעון השני של 2017 הסתכמו בכ- 105.5 מיליון ₪, המהווים כ- 15.2% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 85.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 23.8%. ההכנסות מפתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב בתקופה הסתכמו בכ- 221.2 מיליון ₪, המהווים כ- 15.6% מההכנסות לעומת כ- 184.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 19.7%.
הרווח התפעולי במגזר פתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב ברבעון הסתכם בכ- 4.2 מיליון ₪, המהווים כ- 4% מן ההכנסות למגזר בהשוואה לרווח של 4.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר  בתקופה הסתכם בכ- 8.9 מיליון ₪, המהווים כ- 4% מהכנסות המגזר, לעומת רווח של כ- 8.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול בהכנסות וברווח התפעולי בתקופה נובע מגידול בפעילות, בפרט בתחום פתרונות ענן. 
 
הדרכה והטמעה
הכנסות מגזר הדרכה והטמעה ברבעון השני של 2017 הסתכמו בכ- 41.3 מיליון ₪, המהווים כ- 6% מההכנסות, לעומת כ- 42.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות תחום הדרכה והטמעה בתקופה הסתכמו בכ- 82.1 מיליון ₪, המהווים כ- 5.8% מההכנסות, בהשוואה לכ- 82.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי מהדרכה והטמעה ברבעון הסתכם בכ- 4.5 מיליון ₪, המהווים כ- 10.8% מההכנסות למגזר, לעומת רווח של כ- 4 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 11.2%. הרווח התפעולי מהדרכה והטמעה בתקופה הסתכם בכ- 8.2 מיליון ₪, המהווים כ- 9.9% מההכנסות למגזר, לעומת כ- 7.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.3%.
הגידול ברווח ובשיעור הרווח התפעולי נובע בעיקר מהתמקדות בפעילויות בעלות רווח שולי גבוה.
 
תזרים מזומנים, יתרות מזומנים ויחסים פיננסים
מזומנים ונכסים פיננסים ל- 30.6.2017 הסתכמו בכ- 227.1 מיליון ₪. תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת הסתכם בתקופה בכ- 63.1 מיליון ₪. סך ההון עומד על כ- 620.9 מיליון ₪.
  • Rss