Close
שליחת קורות חיים

מטריקס מפרסמת את הדוחות לרבעון הרביעי ולשנת 2016: ממשיכה בצמיחה עקבית והשגת תוצאות שיא של כל הזמנים בכל המדדים

13/03/2017

הכנסות מטריקס ב- 2016, הרווח התפעולי והרווח הנקי צמחו בשיעור דו ספרתי והגיעו לשיא כל הזמנים

הכנסות מטריקס צמחו בשנת 2016 ללמעלה מ- 2.5 מיליארד ₪, הרווח התפעולי השנתי צמח ב- 17% לכ- 187.3 מיליון ₪ והרווח הנקי גדל ב- 15.5% לכ- 114.3 מיליון ₪. ברבעון הרביעי הגיעה החברה להכנסות של כ- 684.5 מיליון ₪, רווח תפעולי של כ- 55.1 מיליון ₪, ורווח נקי של כ- 33.8 מיליון ₪
 
מטריקס מפרסמת היום את תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2016 ואת סיכום שנת 2016. מטריקס רשמה ב- 2016 צמיחה בשיעור דו ספרתי בכל המדדים המרכזיים: ההכנסות, הרווח התפעולי והרווח הנקי והגיעה בכל המדדים הללו לתוצאות שיא כל הזמנים.
 
הכנסות חברת מטריקס בשנת 2016 הגיעו לסך כ- 2.54 מיליארד ₪, בהשוואה לכ- 2.28 מיליארד ₪ ב- 2015, עליה של כ- 11.6%. הרווח התפעולי של החברה רשם בשנת 2016 קפיצה של כ- 17% והגיע לסך כ- 187.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 160.1 מיליון ₪ בשנת 2015. הרווח הנקי בשנה שחלפה הגיע לכ- 114.3 מיליון ₪, בהשוואה לרווח של כ- 99 מיליון ₪ בשנת 2015, עליה של כ- 15.5%. ה- EBITDA הסתכמה ב- 2016 בכ- 212.6 מיליון ₪, שהיוו כ- 8.4% מן המכירות בהשוואה לכ- 184 מיליון ₪, שהיוו כ- 8.1% מהמכירות ב- 2015, גידול של 15.3%.
תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2016 ושנת 2016 כולה כוללות רווח הון חד פעמי ממכירת זכויות בנכס מקרקעין, בסך כ- 12.1 מיליון ₪ ברוטו וכ- 9 מיליון ₪ נטו וכן מהוצאת מס חד-פעמית בגין קיטון נכס מס נדחה בסך כ- 3.5 מיליון ₪ בגין הירידה בשיעור מס חברות. ללא שני אלה גדל הרווח התפעולי בשנת 2016 בכ- 9.4% בהשוואה לשנת 2015 והרווח הנקי גדל בכ- 10% בהשוואה לאותה שנה. כמו כן פעילות מטריקס ברבעון הרביעי של שנת 2016 הושפעה מתקופת חגי תשרי שחלו כולם ברבעון האמור.
 
מטריקס ממשיכה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה מדי ברבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח השנתי הנקי. עם פרסום התוצאות הכספיות הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כ- 24.3 מיליון ₪ (40 אג' למניה). בשנת 2016 חילקה החברה דיבידנדים בסך מצטבר של כ- 84.3 מיליון ₪. תשואת הדיבידנד של מטריקס עומדת על כ- 5.2%.
 
מטריקס ציינה לאחרונה 15 שנים להקמתה. שווי השוק של החברה נאמד כיום בלמעלה מ- 1.9 מיליארד ₪ אחרי חלוקה של כ- 680 מיליוני ₪ דיבידנדים, למעלה מפי 15 בהשוואה לשווי החברה עם הקמתה.
 
   
תמצית דו"חות על הרווח המאוחד לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2016 ו- 2015
 
 
ל- 3 החודשים שנסתיימו ביום
   31.12.16        31.12.15
שינוי ב- %
לשנה שנסתיימה ביום
31.12.16        31.12.15
שינוי ב- %
מחזור הפעילות
684,513
586,549
16.7%+
2,544,553
2,280,150
11.6%+
עלות המכירות והשירותים
579,532
482,259
 
2,152,084
1,915,509
 
רווח גולמי
104,981
104,290
0.7%+
392,469
364,641
7.7%+
% מהמכירות
15.3%
17.8%
 
15.4%
16%
 
 
 
 
 
 
 
 
הוצאות מכירה ושיווק
25,165
23,634
 
86,904
80,208
 
הוצאות הנהלה וכלליות
24,724
33,097
 
118,288
124,327
 
רווח תפעולי
55,092
47,559
15.8%+
187,277
160,106
17%+
% מהמכירות
8%
8.1%
 
7.4%
7%
 
 
 
 
 
 
 
 
הוצאות מימון
6,803
4,887*
 
25,367
24,405*
 
הכנסות מימון
241
656
 
521
478
 
רווח לפני ניכוי מיסים על ההכנסה
48,530
43,328
 
162,431
136,179
 
מיסים על ההכנסה
14,717
10,177
 
48,137
37,193
 
רווח נקי
33,813
33,151
2%+
114,294
98,986
15.5%+
 
 
 
 
 
 
 
EBITDA
62,883
54,571
15.9%+
212,293
183,989
15.6%+
%
9.2%
9.3%
 
8.4%
8.1%
 
 
"אנו רושמים ב- 2016 שנת שיא בכל המדדים ושומרים על קצב צמיחה עקבי לאורך כל שנות פעילותנו", אמר מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס. "אני גאה על כך שהאסטרטגיה שלנו מאפשרת לחברה לשמור על מובילותה בשוק הישראלי ולהשיג צמיחה מרשימה בכל תחומי פעילותנו. היכולות הייחודיות שלנו מזוהות על ידי כל חברות המחקר והדירוג, המדרגות אותנו שנה אחר שנה כמובילי שוק שירותי התוכנה בישראל, זאת לצד הדירוגים הפיננסיים הגבוהים ביותר בענף. בחודש פברואר 2017 העניקה חברת מידרוג למטריקס את הדירוג Aa3  עם אופק יציב, זו השנה העשירית ברציפות. זהו הדירוג הגבוה ביותר של חברות הפועלות בתחום שירותי הטכנולוגיה. בדוח הדירוג מציינים האנליסטים של מידרוג כי הניהול העסקי והפיננסי של החברה מוכח לאורך זמן כאיכותי ושמרני, כפי שבא לידי ביטוי, בין היתר בהטמעה מוצלחת של פעילויות נרכשות, עמידה בתחזיות לאורך שנים ושימור פרמטרים פיננסים יציבים יחסית לאורך זמן. אנו שמחים על כך שמידרוג מזהה את המשך הצמיחה המתמשך של מטריקס, את פוטנציאל הגידול בתחומים השונים, את יציבות החברה, נזילותה ואת הגמישות הפיננסית. חברת המחקר IDC  מדרגת את מטריקס כמובילת שוק שירותי התוכנה וגם חברת המחקר STKI מדרגת את מטריקס זו השנה ה- 12 ברציפות כחברה מספר 1 בענף שירותי התוכנה וכן בקטגוריות רבות בתחומי התוכנה והחומרה.
מאז הקמתנו ועד היום אנו שומרים על אסטרטגית עיסוק בתחומים המבוקשים ביותר בתחום הטכנולוגיה והשגת צמיחה הן באמצעות גידול אורגני והן באמצעות מיזוגים ורכישות. אנו ממשיכים לשים את הדגש על השורה התחתונה ונערכים להובלת השוק בכל התחומים אותם אנו מזהים כצומחים ביותר. הקמנו בשנים האחרונות פעילויות מצליחות בתחומי הסייבר, הענן, המובייל, הביג דאטה, הדיגיטל, הפתרונות האנליטיים, רגולציה ותאימות, פתרונות לחברות סטארט אפ ולאחרונה פעילות חדשה בתחום ה- IOT.  הרחבנו משמעותית את פעילותנו בתחום הייעוץ הניהולי, הייעוץ ההנדסי הרב-תחומי ובתחום שרשרת האספקה בשנה האחרונה בעקבות רכישת חברות הייעוץ אביב AMCG ופרוגרמה. רכשנו בארה"ב את החברות NIT, המספקת שירותי IT לגופי בריאות בארה"ב ו- STONS, המשווקת מוצרי תוכנה ללקוחות עסקיים ופדרליים בארה"ב. באמצעות הרכישות בארה"ב נוכל להיכנס לשווקים חדשים, הנוספים לפעילותנו הקיימת בארה"ב בתחום שירותי התוכנה וה- GRC (רגולציה, ניהול סיכונים ותאימות). תשתית הניהול החזקה בישראל ובארה"ב מהווה בסיס איתן להמשך הצמיחה באמצעות רכישות ומיזוגים גם בעתיד", ציין גוטמן.
 
"תחומי הענן והביג דאטה מהווים דוגמא ליכולתנו לזהות תחום צומח בזמן ולפעול בו בהצלחה במהירות. אנו מייצגים כיום את 3 החברות הגדולות בתחום הענן ורשמנו גידול של למעלה מ- 30% בהכנסות וברווח בתחום זה בשנת 2016", הוסיף גוטמן וציין כי: "תחום ההדרכה וההטמעה מהווה דוגמא נוספת ליכולת שלנו להתייעל ולהתמקד בתחומים הרווחיים יותר ולוותר על תחומים שתורמים פחות לשורת הרווח. בשנתיים האחרונות ביצענו שינוי במגזר עסקי זה שאופיין בשיעורי רווח נמוכים וב- 2016 השגנו רווח של 14.3 מיליון ₪, גידול של כ- 45%".
 
גוטמן הוסיף: "בעקבות הצמיחה הנמשכת וזכיה בפרוייקטים אסטרטגיים אנו ממשיכים בתנופת גיוס העובדים לחברה במגוון תחומי פעילות, וביניהם: סייבר ואבטחת מידע, פיתוח בטכנולוגיות חדשניות ומומחים בתחום הענן, הביג דאטה, הדיגיטל והמובייל. אנו מציעים סביבת עבודה דינאמית בחזית הטכנולוגיה ועבודה בחברה מובילה וצומחת בכל תחומי עיסוקה".
 
 
מצב כספי נזילות ומקורות המימון
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2016 בכ- 114.5 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 99 מיליון ₪ ב- 2015, גידול של כ- 15.8%. יתרת המזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים עומדת על כ- 249.2 מיליון ₪. סך ההון העצמי של מטריקס ב- 31.12.2016 הגיע לכ- 631.2 מיליון ₪. היחס השוטף בתום 2016 הוא כ- 1.36.
 
מגזרי הפעילות
מטריקס פועלת כיום ב- 5 מגזרי פעילות מרכזיים: פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל; פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב; שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה; פתרונות אינטגרציה ותשתיות מחשוב; הדרכה והטמעה. תחומי שירותי התוכנה והערך המוסף בישראל ושירותי התוכנה בארה"ב מהווים את ליבת הפעילות של החברה והיוו ב- 2016 כ- 72% מהכנסות החברה. תחום פתרונות האינטגרציה ותשתיות מיחשוב, הנהנה בין היתר מצמיחת פעילות החברה בתחום הענן ממשיך לרשום גידול והוא מהווה כ- 16.5% מהכנסות החברה. תחום ההדרכה וההטמעה מהווה כ- 6.3% מהכנסות החברה ותחום שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה מהווה כ- 5.2% מן ההכנסות.
 
תחום פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל (כולל פעילות לא מהותית באירופה) רשם הכנסות בסך כ- 1.6 מיליארד ש"ח בשנת 2016, בהשוואה לכ- 1.44 מיליארד ₪ ב- 2015, עליה של כ- 10.6%. הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל הגיע לכ- 77.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 73.1 מיליון ₪ ב- 2015, צמיחה של כ- 6.3%.
 
תחום פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב הגיע ב- 2016 לסך הכנסות של כ- 286.4 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 270 מיליון ₪ ב- 2015, גידול של כ- 6.1%. הרווח התפעולי במגזר פעילות זה הגיע לכ- 45.5 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 43.6 מיליון ₪ ב- 2015, גידול של כ- 4.2%. הפעילות בארה"ב מהווה כ- 12.3% מהכנסות החברה ואחראית לכ- 27.5% מן הרווח, וזאת בשל שיעורי הרווחיות התפעולית/גולמית הגבוהים יותר בארה"ב.
 
תחום פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב רשם בשנת 2016 הכנסות בסך כ- 434.1 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 332.9 מיליון ₪ ב- 2015, גידול של כ- 30.4%. הרווח התפעולי במגזר זה ב- 2016 הגיע לכ- 18.2 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 13.7 מיליון ₪ ב- 2015, גידול של כ- 32.6%.
 
תחום שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה הגיע בשנת 2016 לסך הכנסות של כ-  136.8 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 138.3 מיליון ₪ ב- 2015. הרווח התפעולי במגזר זה בשנת 2016 הגיע לכ- 19.5 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 19.7 מיליון ₪ ב- 2015
 
תחום הדרכה והטמעה הגיע בשנת 2016 לסך הכנסות של כ- 165.1 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 144.6 מיליון ₪ ב- 2015, גידול של כ= 14.2%. הרווח התפעולי במגזר זה הגיע ב- 2016 לכ- 14.27 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 9.85 מיליון ₪ ב- 2015, גידול של כ- 44.9%.
 
התפתחות הכנסות מטריקס מאז הקמתה 2001-2016


  • Rss