Close
שליחת קורות חיים

מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2019 ומציגה המשך צמיחה דו ספרתית בכל המדדים

14/08/2019

הכנסות הרבעון השני צמחו בכ- 16.2% לכ- 886 מיליון ₪; הרווח התפעולי צמח בכ- 18.4% לכ- 59.3 מיליון ₪ והרווח הנקי גדל ב- 10.1% לכ- 37.6 מיליון ₪

הכנסות מטריקס בששת החודשים הראשונים של 2019 עומדות על כ- 1.75 מיליארד ₪,  הרווח התפעולי הגיע לכ- 119.4 מיליון ש"ח והרווח הנקי הגיע לכ- 75.8 מיליון ₪
 
מטריקס פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון השני של שנת  2019 ואת תוצאות ששת החודשים הראשונים של השנה. מטריקס הציגה גידול דו-ספרתי בכל המדדים המרכזיים בהשוואה לרבעון המקביל ולתקופה המקבילה אשתקד: הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי ו- EBITDA. התוצאות בולטות במיוחד לאור העובדה שמספר ימי העבודה ברבעון היה נמוך בכ- 2.5% בהשוואה לאשתקד, בגין החגים שחלו במהלך הרבעון כמו גם יום בחירות.
 
הכנסות מטריקס ברבעון השני של 2019 הסתכמו בכ- 886.1 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 762.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 16.2%. הכנסות החברה במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 1.74 מיליארד ₪ בהשוואה לכ- 1.54 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 12.9%. הגידול במכירות נובע מגידול בפעילות ואיחוד לראשונה של דנה הנדסה ושל מידעטק טכנולוגיות מידע החל מחודש מרץ 2019.
 
הרווח הגולמי צמח ברבעון השני לכ- 126 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 110.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13.7%. הרווח הגולמי בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 249.3 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 220.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 13.1%.
 
הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ- 18.4% לכ- 59.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 50.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בששת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ- 119.4 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 102.2 מיליון ₪, גידול של כ- 16.8%.
גידול חד נרשם ברווחיות של מטריקס בשני מגזרי הפעילות המהווים את ליבת הפעילות של החברה בישראל ובארה"ב. הרווח התפעולי במגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיית מידע, יעוץ וניהול בישראל בששת החודשים הראשונים של 2019 (התקופה) גדל בכ- 24.6% לכ- 60.6 מיליון ₪. הרווח התפעולי בתקופה במגזר פתרונות ושירותי טכנולוגיות מידע בארה"ב גדל בכ- 20.5% לכ- 8.8 מיליון דולר.
 
הרווח הנקי ברבעון צמח בכ- 10.1% לכ- 37.6 מיליון ש"ח ₪ בהשוואה לכ- 34.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ- 75.8 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 69.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 9.4%. העלייה ברווח הנקי נובעת בעיקר מעליה ברווח התפעולי ומירידה בהוצאות המס, שקוזזה חלקית בעלייה בהוצאות המימון.
 
 
דיבידנד
מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. בחודשים מרץ ויוני 2019 חולק דיבידנד בסכום מצטבר של כ- 58.3 מיליון ₪.
הבוקר עם פרסום הדוחות לרבעון השני הכריזה מטריקס על חלוקת דיבידנד נוסף בשיעור של 43 אג' למניה שהם כ- 26.7 מיליון ₪. סה"כ חילקה מטריקס מאז תחילת 2019 סך דיבידנד מצטבר בסך כ-85 מיליון ₪.
 
תמצית דו"חות לשלושת החודשים וששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2019 ו- 30 ביוני 2018 (באלפי ₪):
 
 
 
מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "אנו גאים בתוצאות הרבעון השני ומחצית 2019, המביאים לידי ביטוי את המשך הצמיחה בתחומי הליבה שלנו ובתחומים חדשים, הן באמצעות גידול אורגני והן באמצעות מימוש אסטרטגיית הרכישות והמיזוגים. רשמנו גידול בכל המדדים ברבעון ובששת החודשים הראשונים של השנה למרות שחג הפסח, יום העצמאות, שבועות והבחירות לכנסת חלו כולם במהלך הרבעון השני. ברבעון הזה איחדנו לראשונה את הדוחות של דנה הנדסה, המוסיפה ערך רב לפעילות הייעוץ ההנדסי של מטריקס ואת תוצאות מידעטק, המחזקת את פעילותינו בשוק ה- ERP. לרכישות אלו פוטנציאל צמיחה גבוה, לצד המשך הצמיחה האורגנית בפעילות החברה.
"מטריקס מבצעת כיום פרוייקטים בטכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך לחברות וארגונים בכל סדר גודל בישראל ובעולם. אנו פועלים במגוון רחב של תחומים, החל בעולמות ה- IT וכלה פרוייקטי ייעוץ בעולם התשתיות הלאומיות. המקצועיות של מטריקס, מגוון הפתרונות שלנו בטווח רחב של תחומים, החוסן הפיננסי של מטריקס  וההנהלה היציבה והמחויבת של מטריקס, מאפשרים לנו לבצע פרוייקטים קטנים ועד מגה פרוייקטים בהצלחה תוך עמידה בתקציב ובלוחות זמנים, כפי שעשינו בפרוייקט הקמת מאגר האשראי של בנק ישראל, פרוייקטי טרנספורמציה דיגיטלית, פרוייקטי סייבר משמעותיים ופרוייקטים  ייחודיים נוספים.
עוד הוסיף גוטמן: "מטריקס ממשיכה כבר שנים ארוכות להוביל את שוק טכנולוגיות המידע בישראל ולשמור על יציבות פיננסית. מטריקס הינה החברה הגדולה בענף והמעסיק הגדול ביותר עם למעלה 10,000 עובדים.  STKI דירגה את מטריקס כמובילת שוק שירותי טכנולוגיות המידע זו השנה ה- 14 ברציפות. חברת דירוג האשראי מידרוג אישררה דירוג מנפיק Aa3 באופק יציב בפעם ה- 12 ברציפות מאז שנת 2007 (הדירוג הגבוה ביותר לחברות IT בישראל). בנוסף, בדירוג המקומות שהכי טוב לעבוד בהם, המבוצע מדי שנה העיתון דה מרקר וחברת CofaceBDI, מטריקס נמצאת שוב במקום הראשון בין כל חברות טכנולוגיות המידע". 
 
מצב כספי והנזילות
נכון ל- 30 ביוני 2019 עומד סך המזומנים ושווי המזומנים של מטריקס על כ- 338.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 218.6 מיליון ₪ אשתקד, גידול של כ- 54.8%. תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בששת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ- 27.3 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 17.9 מיליון ₪ ששימשו לפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההון ב- 30 ביוני 2019 עומד על סך כ- 711.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 683.7 מיליון ₪ אשתקד.
  • Rss