Close
שליחת קורות חיים

מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2017 ומציגה המשך צמיחה בכל המדדים

10/05/2017

ההכנסות צמחו בכ- 10% לכ- 696.6 מיליון ש"ח; הרווח התפעולי צמח בכ- 10% לכ- 48.6 מיליון ₪ והרווח הנקי צמח בכ- 5% ל- 28.25 מיליון ₪

מטריקס פרסמה הבוקר את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2017 וממשיכה להציג עליות בכל המדדים המרכזיים. ברבעון הראשון של 2017 צמחו הכנסות מטריקס ללמעלה מ- 696.6 מיליון שקלים, גידול של כ- 10% בהשוואה לכ- 633.3 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2016. הרווח התפעולי צמח אף הוא בכ- 10% לכ- 48.5 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 44.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי צמח בכ- 4.8% לכ- 28.25 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 27 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2016.
 
מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "מטריקס ממשיכה בצמיחה עקבית בהכנסות וברווחיות שנה אחר שנה על בסיס צמיחה אורגנית והמשך רכישות. אנו גדלים בישראל ובחו"ל בתחומים הזוכים לביקושים, כגון: אנליטיקה וביג דאטה, סייבר, מחשוב ענן, דיגיטל ומובייל, רגולציה ותאימות – תחומים המהווים כיום חלק חשוב מאסטרטגיית הצמיחה שלנו. חיזקנו משמעותית את פעילותינו בתחום הייעוץ האסטרטגי וההנדסי עם רכישת חברות הייעוץ אביב ופרוגרמה ומינופן בשילוב עם פעילות הייעוץ הארגוני הקיימת במטריקס".
 
גוטמן הוסיף: "אנו גאים על הגידול של מטריקס בתחום הליבה שלנו – שירותי התוכנה בישראל ובחו"ל, המהווים כיום כ- 74% מהכנסות החברה. בישראל צמחה פעילות זו בכ- 15.7% ובארה"ב רשמה פעילות זו צמיחה של כ- 20%. מטריקס ממשיכה להתמקד בהשגת רווח בשורה התחתונה ויציאה מתחומים פחות רווחיים.
 
המובילות שלנו, היציבות והאיתנות הפיננסית מזוהים באופן ברור גם בקרב חברות הדירוג והמחקר: בפברואר 2017 העניקה  חברת מדרוג למטריקס דירוג מנפיק Aa3.il באופק יציב זו השנה העשירית ברציפות. חברת האנליסטים STKI דירגה בחודש מרץ האחרון את מטריקס כמובילת שוק שירותי התוכנה בישראל זו השנה ה- 12 ברציפות. מטריקס זכתה בדירוג כחברת Tier 1 ב- 36 קטגוריות בדוח STKI וב- 20 קטגוריות היא סומנה כמובילה, כשהיא מובילה בתחומים דוגמת: שירותי ערך מוסף, ייעוץ בתחום אבטחת מידע וסייבר, ייעוץ בתחום ביג דאטה, פרוייקטי תשתית, פרוייקטי פיתוח, ALM ובדיקות, ניהול תוכן אינטרנטי ופלטפורמות מסחר אלקטרוני, הדרכה, הטמעה, CRM ו- XRM, ביג דאטה,  BI ואנליטיקס, פיתוח במובייל, פרוייקטי IOT, פרוייקטי אינטרנט ומסחר אלקטרוני, שירותים מנוהלים בתחום הסייבר (SIEM), שירותי  Near Shore ו- On Shore, תווכה, כלי תפעול IT ועוד".
 
גוטמן הוסיף: בדירוג BDI Coface של מקומות העבודה שהכי כדאי לעבוד בהם שפורסם השבוע, מדורגת מטריקס ראשונה בין חברות שירותי התוכנה בישראל. זוהי השנה השביעית ברציפות שמטריקס מדורגת ראשונה בדירוג זה בין מקומות העבודה הנחשקים בענף שירותי התוכנה. בחברה המעסיקה כ- 8,250 עובדים ונשענת על תחום שירותי התוכנה, המשאב האנושי הוא נושא מרכזי ואסטרטגי בחברה ואנו מעניקים לקידומו קדימות עליונה. שכללנו ושיפרנו את מערך הגיוס בחברה וגייסנו בהצלחה מאות עובדים חדשים. בעידן של מחסור בעובדים בתחום הטכנולוגיה, אנו פועלים ליצור סביבת עבודה צעירה, גמישה ודינמית באמצעות פעילות הכשרה ורווחה. בשבוע שעבר קיימנו האקתון ראשון מסוגו לעובדי מטריקס, במטרה לעודד חדשנות ויצירתיות בחברה, אשר הניב תוצאות מעבר למצופה. בסוף החודש נערוך את אירוע Matrix Night Run לעובדי החברה ולקוחותיה. אנו פועלים להתאים את סביבות העבודה, התנאים והאתגרים לוותיקי החברה ועד צעירים בני דור ה- Y וה- Z ".
 
דיבידנד
מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת הדיבידנדים מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח הנקי. ב- 29 במרץ 2017 חולק דיבידנד בסך כ- 24.3 מיליון ₪ והיום הכרזנו על חלוקה נוספת של דיבידנד בסכום של כ- 21  מיליון ₪. 
 
 
תמצית דו"חות לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2017 ו- 2016 (באלפי ₪)
 
 
הכנסות החברה
הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2017 צמחו בכ- 10% והסתכמו בכ- 696.6 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 633.3 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2016. הגידול במכירות נובע מגידול בפעילות במקביל לצירוף חברות נרכשות. 
 
רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2017 צמח בכ- 10% והסתכם בכ- 48.5 מיליון ₪, שהיוו כ- 7% מהמכירות, בהשוואה לכ- 44.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו שיעור זהה מהמכירות. הגידול ברווח התפעולי נובע ברובו מגידול במכירות וברווח הגולמי.  
 
רווח נקי
הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2017 צמח בכ- 4.8% והסתכם בכ- 28.3 מיליון ₪, בהשוואה לרווח בסך כ- 27 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי נובעת בעיקר מעליה ברווח התפעולי, שקוזזה בחלקה בעליה בהוצאות המימון.
 
רווח לפני ריבית, מיסים פחת והפחתות EBITDA
ה- EBITDA הסתכם הרבעון בכ- 55.4 מיליון ₪ שהיוו כ- 8% מהמכירות, בהשוואה לכ- 49.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ- 7.9% מן המכירות.
 
ניתוח על פי מגזרים
מטריקס פועלת בחמישה מגזרי פעילות: פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף בישראל; פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב; שיווק ותמיכה במוצרי תוכנה; פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב; הדרכה והטמעה.
 
הכנסות תחום פתרונות ושירותי תוכנה בישראל הרבעון הסתכמו בכ- 457.7 מיליון ₪, המהווים כ- 63% מההכנסות, בהשוואה לכ- 395.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 15.7%. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 25 מיליון ₪ ועמד על כ- 5.5% מההכנסות, בהשוואה לכ- 21.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 17.3%. הגידול בהכנסות וברווח התפעולי בתחום נובעים מגידול בפעילות וכן מאיחוד לראשונה של דוחות חברת אביב, שנרכשה בסוף שנת 2016.
 
הכנסות תחום פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב הרבעון רשמו עליה של כ- 19.8% והגיעו לסך כ- 81.5 מיליון ₪, שהיוו כ- 11.2% מההכנסות, בהשוואה לכ- 68 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 11.9 מיליון ₪ ועמד על כ- 14.7% מההכנסות, לעומת כ- 11.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו כ- 17.3% מההכנסות. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול אורגני בפעילות ומרכישות, תוך שחיקת מה בשיעור הרווח בגין עליית שכר מהנדסי התוכנה.
 
הכנסות תחום שיווק והטמעת מוצרי תוכנה הרבעון הסתכמו בכ- 30.8 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 43 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 28.6%. עם זאת, הרווח התפעולי נותר כ- 3.3 מיליון ₪, כ- 10.6% מן ההכנסות במגזר, בדומה לרווח התפעולי במגזר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות מחד והיציבות ברווח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובעים מיציאה מפעילויות עם שיעורי רווח נמוכים.
 
הכנסות תחום פתרונות אינטגרציה ותשתיות מיחשוב הרבעון הסתכמו בכ- 115.7 מיליון ₪, המהווים כ- 16% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 99.4 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 16.4%. הרווח התפעולי בתחום הסתכם בכ- 4.7 מיליון ש"ח ועמד על שיעור של כ- 4.1% מההכנסות לעומת רווח של כ- 4.2 מיליון ₪, גידול של כ- 11.3%. הגידול בהכנסות ובסכום הרווח התפעולי נובע מגידול בפעילות, ובפרט בתחום הענן.
 
הכנסות תחום הדרכה והטמעה הרבעון הגיעו לסך כ- 40.8 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 39.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי עמד על סך כ- 3.7 מיליון ₪, המהווים כ- 9% מן ההכנסות, בהשוואה לכ- 3.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, שהיוו שיעור דומה מן ההכנסות.
 
תזרים מזומנים, יתרות מזומנים ויחסים פיננסים
תזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של 2017 בסך כ- 75.5 מיליון ₪, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. סך ההון נכון ל- 31 במרץ עומד על כ- 623.5 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 609.6 מיליון ₪ בתום הרבעון הראשון אשתקד. היחס השוטף עומד על כ- 1.33 בהשוואה לכ- 1.3 בתום הרבעון המקביל אשתקד.
  • Rss