Close
שליחת קורות חיים

מרכזי התמחות

הנכס יקר הערך ביותר בתחום שירותי הטכנולוגיה והמידע הינו ההון האנושי, מקצוענותו, מקצועיותו והנסיון שצבר.

כדי לשמר את המומחים, הניסיון והידע המצטבר במטריקס בתחומים המהותיים בעולם ה-IT, וכדי למנפו ולהפכו לכלים פרקטיים עבור לקוחותינו, בנינו את מרכזי ההתמחות.

יצרנו עשרות מרכזי התמחות אותם מובילים מומחי מטריקס בעולמות הטכנולוגיים והאפליקטיביים. מרכזי ההתמחות הופכים את "החוכמה המצטברת" בתחום למתודולוגיות ו-Best Practices, לכלים ותשתיות, ולפתרונות עבור לקוחותינו, תוך הפחתת סיכונים, ייעול תהליכים, והעלאת סיכויי הצלחה.

בנוסף, בנושאים שהינם רלבנטים למספר מרכזי התמחות ו/או שהינם נושאים חדשים בעולם ה-IT, ונדרש ללמוד ולצבור בהם ידע מהעולם ולהקים התמחות, בנינו מרכזי התמחות רוחב. באופן זה, לקוחות מטריקס נהנים, בכל פתרון בו יבחרו, מערך מוסף של ראיה והבנה טכנולוגית מקיפה ומעמיקה בתחום והעשרה והשלמה בזכות שיתופי הפעולה והחלפת הידע, בין מרכזי ההתמחות וההתמחויות הרוחביות.

 

 התמחויות הרוחב של <b> מטריקס</b>

 
 

 מרכזי ההתמחות של מטריקס