Close
שליחת קורות חיים

תהליך מוכנות לענן

מחשוב ענן לא יקרה ביום אחד ויחידות IT גדולות לא יעברו בלחיצת כפתור לענן. נקודת המוצא היא:  כדאי כבר היום, להיות Cloud Ready.

תהליך המוכנות למחשוב ענן מגדיר כיצד יש להיערך, ואיך מבצעים את ההגירה לענן. תהליך המוכנות כולל את כלל ההיבטים בארגון שיש להם נגיעה למעבר למודל הענן: היבטים טכנולוגיים - תשתיות, פיתוח, ארכיטקטורה, אבטחת מידע וכן היבטים של ניהול ותפעול.

תהליך מוכנות הענן של מטריקס מבוסס על ,Cloud Readiness Toolkit והוא כולל חמישה שלבים המתחילים באיתור התרחישים העסקים שבהם יכול מחשוב הענן לתרום לשורה התחתונה של הארגון.

סולם בשלות הארגון  לענן – מוכנות תשתית, מוכנות יישומית, מוכנת אבטחתית, מוכנות ארכיטקטונית ומוכנות ניהולית/תפעולית.

התהליך בודק את בשלות הארגון ביחס לתרחישים אלו ומציע תהליך מוכנות ומפת דרכים למימוש.

בנוסף, בכל תהליך של מוכנות לענן, קיימת מטרה לאתר Quick Wins אשר מביאים ערך לארגון ומאפשרים התנסות ולימוד.

בסוף התהליך מטריקס מגישה תוצר מובנה בהתאם.