Close
שליחת קורות חיים

Cookbook לפיתוח/הגירה לענן

הנושא של מוכנות אפליקטיבית לענן רלבנטי במקרים הבאים:

  • פיתוח אפליקציות חדשות - נושא המוכנות צריך להיות נקודת ההתחלה של תהליך התכנון והפיתוח.
  • כאשר יש הגיון עסקי להגר אפליקציה קיימת, או חלקים שלה לענן.

ה-cookbook של מטריקס מתאר את הנושאים בהם יש לטפל כאשר מפתחים מערכות חדשות או מבצעים הגירה של מערכות לענן וממנו, דרך הטיפול בנושאים הללו, ובאיזה סדר. כמו כן, ה-Cookbook ממפה Frameworks ופלטפורמות ספציפיים שניתן לעשות בהם שימוש בפיתוח ובהגירה ומספקים יכולות לסביבת הענן Out of the Box.

תהליך פיתוח/הגירה מתבצע בשילוב עם שירותי ה-nearshore של מטריקס על מנת להוזיל/לקצר את התהליך.

ה-Cookbook מתאר שני מודלים:

פיתוח על גבי IaaS

מאפשר גמישות רבה יותר בתכנון ופיתוח של אפליקציות חדשות ולעתים מעבר מהיר יותר של אפליקציות קיימות לסביבת הענן, אך מחייב את המפתחים להשלים שירותים אפליקטיביים שלא קיימים בתשתית. כמו כן - מאפשר למפתחים גישה גם לקונפיגורציה של הסביבה התשתיתית (מערכת הפעלה, שרתים וכן הלאה), על היתרונות והחסרונות שבפיתוח זה.

פיתוח על גבי PaaS

סביבת PaaS מחייבת בדרך כלל להיצמד לסטנדרטים ו-frameworks מוגדרים. מצד אחד מגבילה את החופש מבחינת התכנון והפיתוח, אך מספקת שירותים אפליקטיביים שנותנים ערכים מוספים ומאפשרים לנצל את סביבת הענן בצורה קלה יותר.