Close
שליחת קורות חיים

MCx™ תשתית לפיתוח פתרון e-* רב ערוצי

MCx כפלטפורמה רב ערוציות עומדת בשני יעדים מרכזיים

פרודוקטיביות ויעילות

התשתית אוכפת רב ערוציות בגישה אוניברסלית פתוחה ומבטיחה מקסימום שימוש חוזר בין הערוצים תוך התבססות מירבית על רכיבי תוכנה זהים.  כל הערוצים וכל שירותי הליבה עובדים בגישת SOA מלאה, סטנדרטית ואוניברסלית, באופן המבטיח שימוש חוזר מקסימלי ויעיל של רכיבי תוכנה על גבי כל פלטפורמה טכנולוגית עתידית שהבנק יבחר.

חווית לקוח מיטבית

מימוש הערוצים תוך שימוש ברכיב ה-MCx.Manager מאפשר נקודת גישה יחידה לכל ערוצי הארגון באופן המבטיח כי האינטראקציה של הלקוחות מול הארגון על פני הערוצים השונים תוכל להיות מנוהלת במקום מרכזי אחד. באופן האמור, השימוש ב-MCx מאפשר לממש את שלושת ה-C-ים של הרב ערוציות: Choice, Consistency, Continuity.

מרכיבי הפתרון המרכזיים:

  • MCx.Gateway – לחשיפה של רב ערוציות של שירותים של מערכות ליבה כ-Web Services, על פי תפיסת SOA;
  • MCx.Manager - לניהול רב ערוצי, כולל את הלוגיקה הרב ערוצית, לרבות ניהול וייצור התראות, מודול מנויים, MC Campaign Management ועוד;
  • MCx.InterAction – ייצור מסכי Web לשימוש חוזר (אחרי התאמה) לכלל הערוצים;
  • MCx.log - לתיעוד פעולות לפי 357, בכל הערוצים.

MCx (לשעבר HBS) הוא פתרון ותיק, המותקן כיום ב-5 ארגונים פיננסיים ובהם: בנק מזרחי (מזרחי Live), בנק טפחות, לאומיקארד, ויזה כא"ל, ובנק מזרחי לונדון.

אבטחת מידע מבוססת MCx

עם השנים גיבשה חברת מטריקס באופן מובנה, בתשתית התוכנה שהיא מספקת, פתרונות למרבית תרחישי הסיכון לכל ארגון ברמת אבטחת המידע ובהיבט התפעולי. שימוש ברכיבי התשתית של מטריקס MCx בתצורת אבטחת המידע הספציפית של הארגון, מבטיח מימוש מהיר ביותר של היישום, ברמת האיכות הגבוהה ביותר האפשרית בהיבטי אבטחה ושרידות.