Close
שליחת קורות חיים

ACx™ תשתית למסחר אלקטרוני גמיש רב ערוצי

​המסחר האלקטרוני הרב ערוצי עובר בשנה האחרונה מטמורפוזה. במסגרת השינוי, לקוחות מבצעים פעולות מול ארגונים במגוון מכשירים, מקומות והקשרים.

מידע מעצים לקוחות, והם מצפים לו בכל שלב ושלב במהלך האינטראקציה שלהם עם הארגון. לקוחות חולקים ומשתפים סיפורי חוויות טובות שחוו בהתקשרותם עם הארגון, אך בעיקר חוויות רעות, ומייצרים זירה של שיח וגיבוש עמדות, אותן יהיה קשה להזים.

פתרונות המסחר האלקטרוני של המחר, צריכים לשרת לקוחות המחוברים תמיד, בעלי הפרעת קשב וריכוז צרכנית המכונה MCHD‏ (Multi-Channel Hyperactive Disorder). על פתרונות המסחר להיות רלוונטיים ורציפים בכל נקודות המגע עם הלקוח.

ACx הינה פלטפורמת סחר בארכיטקטורת eCommerce אלסטית, התומכת בגישת ה-Agile Commerce. הפלטפורמה מאפשרת לקבל את האיזון המתאים בין פיתוח פתרונות מאפס, כדי להגיע לרמת תאימות גבוהה לבין מוצרי מדף בחבילות סגורות. הפתרון האלסטי של ACx מספק ללקוח מצד אחד יכולות מגוונות out of the box ומצד שני גמישות מלאה בפיתוח והרחבה של יכולות ייחודיות המתאימות לצורכיו.

פלטפורמת הסחר ACx מבוססת על אוסף של שירותים פתוחים, הניתנים לשילוב בערוץ הנכון, בהקשר הנכון ובזמן הנכון. השירותים כוללים כוללת שירותי סחר אלקטרוני, מנוע תשלומים  ויכולות חשיפה למערכות שונות ולערוצים שונים מול משתמשי הקצה. במקביל חושף ACx את הלוגיקה העסקית שלו בארכיטקטורת SOA-ית להתאמה וחשיפה בפני ערוצים devices ומערכות שונות.

acx.jpg 

בליבת הפתרון קטלוג סחר, חכם וגמיש – ACx.Catalog. הקטלוג מאפשר יצירת מוצרים, כולל כלל פרטי המוצר, מחירים, ומופעים שונים של אותו מוצר (אותו מוצר בווריאציות שונות). המוצרים יכולים להיות גם מוצרים שהם רק אוסף של פרמטרים אשר בזמן אמת או בתהליך רקע מתמלאים זמנית בנתוני זמן אמת (מבוצע על ידי ה-ACx.GW).

על המוצרים בקטלוג ניתן להפעיל אוסף של קשרים וליצור קשרים בין מוצרים שונים. על כל סוג קשר ניתן להפעיל לוגיקה מסוימת (כגון רכישת מוצר אחד המחייבת רכישת אחר, או קבלת המלצה לרכוש אחר).

המערכת מאפשרת יצירת Bundle ואוסף רב של מבצעים ושיטות תמחור כולל מימוש קופוני הנחה.

תשתית ACx יכולה לשמש לתרחישים עסקיים שונים:

  • פתרון מסחר אלקטרוני לשירותים, מוצרים דיגיטליים או מוצרים ברי קיימא;
  • פתרון מסחר אלקטרוני ופורטל שירות עצמי לארגון המקים ענן ציבורי;
  • פורטל שירות עצמי לצריכת שירותים בענן פרטי;
  • Application Center – פנים ארגוני או של חברה מול לקוחותיה;

ACx הינה פלטפורמה מודולארית וניתן לעשות שימוש גם בחלק מן המרכיבים.​