Close
שליחת קורות חיים

המודולים השונים של ERP תפנית למגזר התעשייה והמסחר

מודול חשבונאי – מערכת הנהלת חשבונות רב חברתית ורב מטבעית התואמת את כל צרכי הניהול הפיננסי ועומדת בכל הדרישות והתקנים על פי חוקי הרגולציה.
 
מודול CRM  – המערכת תומכת בצורה מלאה בניהול הקשר בין הארגון ובין לקוחותיו במהלך תהליכי המכירה והשירות, ומאפשרת לו להעמיק את הפעילות עמם ולשפר את תוצאותיו העסקיות.  
 
מודול לוגיסטי - ניהול מכלול הפעילויות הלוגיסטיות השוטפות בארגון: ניהול ובקרת מלאי, רכש,  יבוא, ניהול קטלוגים (קטלוג פריטים, קטלוג ספקים וקטלוג לקוחות) ועצי מוצר, רכש תקציבי, שיווק ומכירה, יצוא, הפצה ושירות. תהליכי עבודה, המנותבים בצורה אוטומטית, מאפשרים התמצאות קלה למשתמש ואמצעי בקרה יעיל למנהל. יכולת קריאת ברקוד ושילוב מסופונים ומסופי RF  המספקים מימד נוסף של ניידות.
 
בנייה וניהול נדל"ן - פתרונות ניהול נדל"ן של מערכת תפנית ERP נותנים מענה לכל הצרכים הנדרשים ע"י חברות נדל"ן, לרבות תחום ייזום הבניה למגורים, השכרה ואחזקת נכסים מניבים ומרכזי עסקים ומסחר, ניהול פרוייקטים נדלניים, פעילות הנדסית וקבלני משנה.
 
ליסינג והשכרת רכב - מערכת הליסינג מטפלת בניהול עסקת רכב או כל ציוד אחר, החל מההגדרה הראשונית ועד סיומה. המערכת מנהלת את הלקוח החל ממתן ההצעה ועד לסגירת העסקאות עימו וסיומן. המערכת ניתנת להפעלה גם בארגון בו מספר רב של סניפים, כאשר כל סניף מוגדר וממודר בהתאם להרשאותיו.

יבואני רכב ומוסכים - פתרון מקיף ומלא ליבואני רכב, המאפשר מכירת רכב חדש החל משלב הייבוא מהיצרן ועד שלב המסירה הסופית ללקוח. הפתרון תומך בניהול הזמנות ליצרן, התחשבנות מול הספק, ניהול מלאי כלי הרכב בארץ, ניהול כל שלבי השיווק והמכירה ברמות של סוכנויות ואנשי מכירות ,(ShowRoom) ההכנה של הרכב, והמסירה ללקוח. הפתרון נבנה בתפיסה מונחית לקוח, בכל הנוגע למכירה של רכב חדש, וכולל ממשקים מול מערכות חיצוניות. כמו כן מנוהל במערכת לוג מעקב מלא אחר שילדה מרגע כניסתה לייצור אצל היצרן ועד למסירתה ללקוח.
 
דיור מוגן - פתרון כולל לתחום הדיור המוגן, המטפל בניהול מלאי הנכסים, בניהול המתעניינים ובניהול השוטף של הדיירים ושל החוזים.
 
העברת מידע ארגוני - תפנית כוללת פתרונות תכנה להעברת מידע ארגוני הכוללים בין היתר מערכות להפצת SMS, MMS, מערכות מבוססות מקום ופתרונות יחודיים לארגון (WAP). בנוסף תפנית מתממשקת למסופונים המשמשים עובדים המסתובבים בשטח/מחסנים וכך יכולים להתממשק באופן מיידי למערכת ולעדכן נתונים בזמן אמת מרחוק.