Close
שליחת קורות חיים

הפניקס

אתר מידע אישי למבוטחים

האתגר

הקמת אתר מידע אחד מאוחד, בו יכולים הלקוחות לקבל מידע עדכני ולבצע פעולות. לפניקס היו מספר מערכות נפרדות וכתוצאה מכך המידע שנמסר ללקוחות לא היה מלא ולא התעדכן באופן שוטף. כדי להקים אתר פעיל ושימושי היה צורך לארגן מחדש את המידע וליצור ממנו בסיס נתונים אחיד.

הטכנולוגיה

טכנולוגיית Microsoft .Net המאפשרת חיבור בין מספר מערכות באמצעות ממשק פיתוח אחיד, תוך שימוש בתפיסת SOA כדי לאפיין את המידע על הלקוחות ולהקים בסיס נתונים אחד.

ההצלחה

מאות אלפי לקוחות הפניקס גולשים לאתר המידע האישי, מספר הפניות הטלפוניות למחלקות השירות פחת, והלקוחות מתעדכנים ומבצעים פעולות ישירות באתר בזמן ובמקום שנוח להם. לאור הצלחת הפרויקט Netwise ממשיכה לפתח עבור קבוצת הפניקס אתרים ומערכות המשרתים את עובדי החברה ולקוחותיה.