Close
שליחת קורות חיים

הפניקס חברה לביטוח

מערכת מכירות משולבת - "הזירה"

האתגר

יצירת מערכת מכירות מתקדמת וראשונה מסוגה שתחליף את הטפסים המסורבלים איתם מתמודדים סוכני הביטוח בזמן המכירה, ותקצר אותה. המערכת מדריכה את סוכן הביטוח לאורך כל התהליך, מהכנת הצעת מחיר ועד יצירת פוליסה המתעדכנת במערכת הליבה של הפניקס.

הטכנולוגיה

מערכת "הזירה" משלבת מערכת Web עם מערכת תפעולית. המערכת ניתנת לשינוי ולעדכון בקלות, בהתאם להחלטותיו של המפקח על הביטוח המתפרסמות מספר פעמים בשנה. המערכת מונעת מהסוכן לדלג על שלבים בתהליך המכירה, מבצעת חישובים עבור הלקוח ומסייעת לשמירה על תהליך מכירה מסודר ויעיל. בסיום התהליך הפוליסה נשלחת אוטומטית להמשך טיפול במחלקת השירות.

ההצלחה

המערכת שיפרה את תהליך העבודה של הסוכנים מול פקידי השירות בחברת הביטוח, והחליפה את הטפסים והבירוקרטיה. כיום, 20 מעובדי Netwise עובדים באופן שוטף על הפרויקט, ביניהם מומחים מתחומי הניהול, UI, מנתחי מערכות, אנשי פיתוח ומעצבים גרפיים, שיוצרים פתרונות חדשים בהתאם להרחבות ולשינויים הנדרשים מעת לעת.