Close
שליחת קורות חיים

ניופאן

מערכת לניהול קשרי לקוחות

האתגר

חברת ניופאן ביקשה מערכת לניהול קשרי לקוחות שתשפר את היעילות התפעולית של החברה ואת השירות ללקוחות הקיימים והפוטנציאלים, ותאפשר למנהלי הלקוח לקבל תמונת מצב עדכנית על כל לקוח. ניופאן הינה חברה ששמה את הלקוח במרכז והמערכת נדרשה להתאים את עצמה לצרכים המשתנים של כל לקוח.

הטכנולוגיה

הבחירה בפלטפורמת הפיתוח של Microsoft Dynamics CRM בשילוב כלים ייחודיים שפותחו על ידינו, אפשרה לנו לתת מענה מקיף לכל תהליכי העבודה בארגון בממשק אחד, ששואב מידע ממערכות מידע פנימיות בארגון, כמו מערכת ניהול מלאי ומערכת ניהול חיובים.

ההצלחה

"בעקבות האופן שבה מתנהלת חברת ניופאן, שפועלת במספר ערוצי הפצה ושירות פנימיים וחיצוניים לארגון, היה חשוב לנו לעבוד עם מערכת אחת ראשית שתרכז את כל המידע על הלקוח על מנת לשפר את הקשר עימו ולספק לו את השירות האיכותי ביותר. מדובר בשיפור תהליכים עבור מוקדני השירות של ניופאן ואפשרות לבקרה ניהולית על תהליכי העבודה עבור הנהלת החברה", בועז כספי, מנהל מערכות מידע, ניופאן.