Close
שליחת קורות חיים

המכללה למינהל

פורטל אינטרנט סלולרי

האתגר

פיתוח  אתר מידע אישי בסלולר עבור הסטודנטים של המכללה למינהל. האתר מאפשר לסטודנטים במכללה לגשת למידע האישי שלהם, הכולל בין השאר, צפייה במערכת השעות, ציונים, קבלות על תשלומים, מידע על מיקום כיתות ומבחנים.

הטכנולוגיה

הפיתוח בוצע מעל תשתית Mintbox של חברת Mintmark. תשתית זו מבוססת Microsoft .net  והיא מבצעת Device Adaptation של האתר הסלולרי למגוון גדול מאוד של מכשירים ודפדפנים.

ההצלחה

האתר הסלולרי פותח בפרק זמן קצר ביותר, הוא בעל גמישות והתאמה גבוהות, משמש את אלפי הסטודנטים הלומדים במכללה למינהל, תומך במכשירים סלולרים מכל הסוגים ומתממשק למערכת המידע הקיימת של המכללה.