Close
שליחת קורות חיים

מגזרים ולקוחות

​מכיוון שהצלחת פרוייקט טכנולוגי מחייבת הבנת עולם התוכן העסקי של הלקוח, החטיבות המבצעות של מטריקס מחולקות ע"פ מגזרי שוק. לחטיבות מומחים הבקיאים בתחום המגזר לשם פיתוח, יישום וביצוע הפרויקטים השונים של החברה במגזרים אלה. ההתמחות לפי מגזר מתבססת על ניסיון ופעילות ענפה במגזר, על פתרונות עסקיים שפותחו על בסיס ידע זה, על שיתופי פעולה והבאת ידע בינ"ל בתחום, ועל עבודה צמודה עם חברות אנליסטים על מנת ללמוד על מגמות ולהתמחות בפתרונות רלבנטים. לחברת מטריקס תמהיל מיומנויות ושירותים המספק צרכים אלה: אנשי תוכן, אפליקציה וטכנולוגיה, אנשי שירותים, Professional Services, יועצים, מנהלי פרוייקטים, ומנהלים עסקיים.

חברת מטריקס גאה להיות שותפה להצלחתם של לקוחותיה הרבים. על לקוחותינו נמנים ארגונים, תאגידים ועסקים בכל מגזרי המשק, בקני מידה שונים ובתחומים מגוונים. אנו שמחים לשתף ולתת דוגמא למקצת מסיפורי ההצלחה של לקוחותינו במגזרים השונים.