Close
שליחת קורות חיים

דנאל משאבי אנוש

מערכת לניהול מועמדים וקשרי לקוחות

האתגר

חברת דנאל עוסקת בתחום גיוס והשמת כח אדם באמצעות שלוש חטיבות מרכזיות ו-44 סניפים ברחבי הארץ שמאגרי המידע שלהם היו נפרדים. כדי להשיג יתרון תחרותי ולשפר את הביצועים העיסקיים, החברה ביקשה מערכת שתשדרג את סביבת העבודה ותאפשר למנהלים לקבל מידע חוצה ארגון בזמן אמת.

הטכנולוגיה

פיתחנו מערכת CRM על גבי פלטפורמה של מיקרוסופט שמתממשקת למסדי נתונים קיימים בארגון. גמישותה של הפלטפורמה איפשרה פיתוח מגוון שירותים וכלים לניהול מועמדים, לקוחות ועובדים. המערכת מבצעת באופן אוטומטי תהליכים שעד כה היו ידניים, כמו התאמת מועמדים למשרה, ומכילה גם כלים שיווקים, כמו משלוח אוטומטי של Newsletters והודעות SMS.

ההצלחה

חווית המשתמש האינטואיטיבית במערכת סייעה להצלחת הטמעתה בארגון והביאה לייעול הניהול הפנים הארגוני. יכולתה של המערכת לספק מידע מקיף, אמין וזמין הביאה לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות והנעת תהליכי שיווק ומכירה יעילים ומדויקים.