Close
שליחת קורות חיים

רשת בתי הספר עמל

הקמת מערכת לניהול כוח אדם

האתגר

הקמת מערכת דינאמי לניהול משאבי אנוש ושכר שתשמש את המורים ועובדי המנהלה של סניפי עמל, ותסתנכרן מול המערכת של משרד החינוך. תהליכי העבודה הקיימים כללו מילוי טפסים רבים שעברו תהליך ארוך בין המחלקות השונות והצריכו שעות הקלדה רבות והוצאות נייר גבוהות.

הטכנולוגיה

שימוש בפלטפורמת Net 3.5 המאפשרת גמישות לצד התאמה מלאה לתהליכי העבודה ברשת. לפלטפורמה צירפנו מסד נתונים מסוג SQL Server 2005 המסונכרן באופן אוטומטי עם המערכת וקולט נתונים מהעובדים, ממערכת השכר וממשרד החינוך. הנתונים מאומתים על ידי המערכת ונמענת הקלדה שגויה של נתונים.

ההצלחה

עובדי רשת עמל התמודדו עם כמות רבה של טפסים על בסיס יומי לצורך בניית מערכת שעות, הזנת ציונים, שיבוץ מורים וחישוב שכר. המערכת החדשה תרמה ליצירת Workflow חכם ומסודר. בעקבות שביעות הרצון של העובדים עלתה התפוקה וחל שיפור באמינות הנתונים.