Close
שליחת קורות חיים

תמי 4

מערכת לניהול ידע

האתגר

הקמת מערכת לניהול ידע שתסייע למוקדני השירות והמכירה של תמי 4 לתת מענה מהיר ללקוחות. המערכת הקודמת הייתה מסורבלת והעובדים התקשו לשלוף ממנה אינפורמציה תוך כדי שיחה עם לקוח.

הטכנולוגיה

מערכת ניהול ידע בעזרת טכנולוגיית Moss 2007 המאפשרת למוקדן לקבל מידע רלוונטי תוך שניות ספורות. המערכת מציגה את המידע בצורה נוחה ולוגית וכוללת גם תסריטי שיחה, תדריכים, פתרון תקלות נפוצות ותרשימי זרימה.

ההצלחה

מערכת ניהול הידע מאפשרת למוקדי השירות והמכירה לשפר את התקשורת מול הלקוחות, לתת מענה מהיר ולפתור בעיות בזמן אמת.