Close
שליחת קורות חיים

בנק מזרחי-טפחות

מערכת הפצת מידע רב-ערוצית

האתגר

הקמת מערכת בנקאות אישית תוך זמן קצר, המקשרת בין הבנק ולקוחותיו, קולטת מאות אלפי נתונים מ- 18 ערוצים שונים בו-זמנית, מנתחת ומנתבת את המידע בין המערכות השונות, ומאפשרת להוסיף ולהוריד פרמטרים בלי להשבית את המערכת. המערכת קולטת מידע אישי, פיננסי ושיווקי, מעבדת, ממיינת ומפיצה אותו.

הטכנולוגיה

שימוש בטכנולוגיית MSMQ בפלטפורמת Window Server ו-Visual Studio 2008 מבית מיקרוסופט, על מנת להשלים את הפרויקט ביעילות ובמהירות, וליצור מערכת רב-ערוצית שיכולה להתמודד עם עומסים כבדים, ולעמוד בדרישות שרידות ואבטחת מידע מחמירות במיוחד.

ההצלחה

המערכת תומכת בבנקאות אישית וזמינה, באמצעותה הבנקאי יכול לשלוח ללקוחותיו עדכונים וההתראות בזמן אמת דרך דוא"ל, SMS או פקס בנושאים שונים, החל ממצב חשבון ועד לעדכונים עכשוויים משוק ההון.