Close
שליחת קורות חיים

Matrix BI הטמיעה מערכת BI מבית QlikView באפקון החזקות

26/07/2016

חברת MatrixBI, המתמחה בפיתוח ויישום פתרונות מובילים בתחום ה-BI, הטמיעה מערכת BI על גבי פלטפורמת Qlikview באפקון החזקות, המספקת פתרונות בתחום התשתיות, בקרה ואוטומציה, מערכות אלקטרומכניות ותקשורת. המערכת, הממוקדת בקרה פיננסית, מאפשרת למנהלי החברה לראות בצורה מהירה ויעילה את פעילותם ולבצע תחקור של הפרויקטים על פי מרכיביו השונים. הפרויקט ארך מספר חודשים ונמצא בימים אלו בשלבי סיום.
אפקון משתמשת במערכת ERP מבית Priority במטרה לשפר את הנגשת המידע למנהלי החברה הוחלט בחברה לבצע פרויקט אנליטי עם מודל QlikView, שהוטמע על גבי מערכת הERP- של Priority ומקורות מידע נוספים. המודל החדש מאפשר למנהלי החברה לבצע תחקור סטטוס של כל פרויקט בצורה מיטבית על מרכיבי הפעילות השונים: סטטוס כללי, ניתוח נתוני הכנסות והוצאות, תזרים, בקרת התקשרויות עם קבלני משנה והזמנות רכש, בקרת שעות והכנה לדיווח כספי.
"מדובר במודל ייחודי בעולם הבקרה הפיננסית על פרויקטים מורכבים וגדולים". כך אומר אמיר פורת, מנהל פעילות Business Analytics, מ-MatrixBI. "המערכת מאפשרת מבט על כלל מרכיבי הפרויקט ובכך מסייעת בהסקת מסקנות מהירה. בנוסף, הפתרון מאפשר יכולות ניתוח מעמיקות ורחבות על מנת להגיע לתובנות עסקיות בצורה יעילה ובאופן עצמאי".
לדברי ערן קונפינו, סמנכ"ל כספים באפקון החזקות, "Matrix BI הייתה אחראית על הטמעת הפרויקט מהקצה אל הקצה. שיתוף הפעולה הפורה בין הצוותים של אפקון ו-MatrixBI הביא ליצירת פתרון שלם יותר, המספק עבורנו ערך מוסף גבוה, בייחוד מבחינת הנגשת הנתונים והתובנות העסקיות שהמערכת מייצרת עבור מנהלי החברה. אנו צופים כי המודל ימשיך להתפתח ולהשתנות, כשבעתיד הקרוב יתווספו גם פתרונות נוספים".
  • Rss