Close
שליחת קורות חיים

מטריקס מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של 2016

13/11/2016

מטריקס מסכמת את הרבעון השלישי של 2016 בשיא כל הזמנים בהכנסות וברווח התפעולי

הכנסות מטריקס ברבעון צמחו בכ- 17.2% והגיעו לכ- 641 מיליון ₪. הרווח התפעולי זינק בכ- 42.8% והגיע לכ- 47.7 מיליון שקל. הרווח הנקי זינק בכ- 54.5% והגיע לכ- 31 מיליון שקל.

 מטריקס ממשיכה להשקיע בשוק בארה"ב ומכריזה על רכישת שתי חברות נוספות. 
מטריקס, הנמצאת בתנופת צמיחה, גייסה במהלך הרבעון השלישי 200 עובדים חדשים. 

מטריקס מפרסמת היום את תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2016 ורושמת צמיחה דו-ספרתית חדה בהכנסות, הרווח התפעולי והרווח הנקי. מדובר בשיא כל הזמנים בהכנסות הרבעוניות וברווח התפעולי הרבעוני. הכנסות מטריקס ברבעון עלו בכ- 17.2% והגיעו לכ- 641 מיליון ₪. הרווח התפעולי זינק בכ- 42.8% והגיע לכ- 47.7 מיליון ₪. הרווח הנקי זינק אף הוא בכ- 54.5% והגיע לכ- 31 מיליון ₪. 

 

גם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 רושמת מטריקס צמיחה חדה בכל המדדים. ההכנסות צמחו בכ- 9.8% והגיעו לכ- 1.86 מיליארד ₪. הרווח התפעולי בתקופה צמח בכ- 17.4% והגיע לכ- 132.2 מיליון ₪ והרווח הנקי רשם גידול חד של כ- 21.2% והגיע לכ- 82.5 מיליון ₪. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הגיע לסך של 96 מיליון ₪ (בהשוואה לכ- 80 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד)

 

רכישת NIT ו STONS בארה"ב

בד בבד עם פרסום התוצאות הכספיות ממשיכה מטריקס את מגמת פיתוח עסקיה בשוק האמריקאי ומכריזה על רכישת שתי חברות נוספות בארה"ב, שבוצעו לאחר תום הרבעון השלישי:

מטריקס רכשה (באמצעות Matrix-IFS, חברת הבת של מטריקס בארה"ב) את השליטה (60%) בחברת NIT (Network Infrastructure Technologies Inc) תמורת כ- 6.8 מיליון דולר. המוכרים יהיו זכאים לתמורה נוספת בכפוף לעמידה ביעדים ב- 3 השנים הקרובות בשיעור של עד 2.5 מיליון דולר. NIT הוקמה בשנת 2001 ומספקת שירותי IT לסקטור הפיננסי ולסקטור שירותי הבריאות בארה"ב. במשרדי החברה הממוקמים בלב האזור הפיננסי של וול סטריט מועסקים כ- 80 עובדים. מייסד החברה מצטרף לאחר הרכישה לצוות הניהולי של Matrix-IFS.

בנוסף רכשה מטריקס (באמצעות XTIVIA, חברת הבת הנוספת הפועלת בארה"ב) את השליטה (55%) בחברת STONS -Second TO None Solutions Inc. STONS, אשר נוסדה ב- 2012, פועלת בתחום שיווק ומכירת מוצרי תוכנה של חברת IBM ללקוחות עסקיים ופדרליים בארה"ב. לאחר הרכישה יצטרף מייסד החברה לצוות הניהולי של XTIVIA.

גיוס 200 עובדים בתוך שלושה חודשים

בנוסף, הכריזה מטריקס בסיכום הרבעון הקודם על גיוס מתוכנן של 200 עובדים חדשים לחברה עד סוף השנה, בשל גידול אורגני, כניסה לתחומי פעילות חדשים וצומחים וזכיה בפרוייקטים אסטרטגיים.  בתוך שלושה חודשים בלבד מודיעה מטריקס על עמידה ביעד הגיוס כאשר כיום מועסקים בחברה 7,950 עובדים בהשוואה ל- 7,750 לפני כשלושה חודשים. על מנת לעמוד ביעד הגיוס הקימה מטריקס אתר אינטרנט ייעודי למערך הגיוס וביצעה קמפיין חכם באינטרנט וברשתות החברתיות. תנופת הגיוס ממשיכה בחברה והיא צפויה לגייס עובדים נוספים עד סוף השנה.

מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס: "אנו מסכמים רבעון עם שיאים חדשים בהכנסות החברה והרווחיות, רבעון בו רשמנו צמיחה בתחומים המסורתיים ובתחומים החדשים וכתוצאה ישירה מכך גידול אורגני מהיר במצבת העובדים.  עיקר גיוס העובדים בוצע לפעילויות בתחומי הסייבר ואבטחת המידע, לתחומי הפיתוח ובראשם פיתוח בטכנולוגיות Java, full stack  וDevOps - , ומומחים בתחום הענן, ה-BI, Big Data ואנליטיקס. אנו שמחים על כל אחד ואחת שהצטרפו אלינו ומציעים להם סביבת עבודה דינאמית בחזית הטכנולוגיה ועבודה בחברה יציבה פיננסית המובילה בכל תחומי עיסוקה".

גוטמן הוסיף: "מטריקס פועלת מאז הקמתה לצמיחה אורגנית ובאמצעות מיזוגים ורכישות. עד כה ביצענו עשרות רבות של רכישות בשוק הישראלי והיום אנו מכריזים על שתי רכישות נוספות בארה"ב, שבוצעו לאחר תום הרבעון. שתי החברות מתווספות לפעילויות הקיימות שלנו בארה"ב בתחום הפתרונות למגזר הפיננסי ולמגזר שירותי הבריאות ובתחום פתרונות מוצרי תוכנה.  אנו מאמינים בפוטנציאל הרב בתחומי פעילותינו בארה"ב ונהנים משיעורי רווחיות גבוהים יחסית בשוק האמריקאי, בין היתר בשל פעילותינו בענפים עם שיעורי רווחיות גבוהה".

 

לדברי גוטמן: "אנו ממשיכים לשים את הדגש על השורה התחתונה ובוחרים את התחומים אותם אנו מזהים כצומחים ביותר. בתחום הסייבר, הענן, המובייל, הביג דאטה, הדיגיטל, הפתרונות האנליטיים, רגולציה ו- AML והפתרונות לחברות סטארט אפ, ביצענו מהלכים מוקדמים לייצר התמחות ונוכחות שמוכיחים את עצמם. לאחרונה הודענו על שני מהלכים אסטרטגיים חשובים נוספים: הקמת יחידה ייעודית בתחום האינטרנט של הדברים – IoT ועל חתימת הסכם לייצוג גוגל בתחום הענן.  אנו גאים בכך שמטריקס נמצאת בחזית כל הטכנולוגיות הללו. עובדי מטריקס נמצאים בארגון שהוא Early Adopter ומשכך נהנים מאתגרים טכנולוגיים מתחדשים". 

 

תמצית דו"חות על הרווח המאוחד לשלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2016 ו- 2015 (באלפי ₪)


 סיכום תוצאות הרבעון:

ההכנסות ברבעון צמחו בכ- 17.2%  לכ- 641 מיליון ₪ לעומת כ- 546.8 מיליון ₪ אשתקד.

הרווח הגולמי צמח בכ- 22.6% לכ- 100.5 מיליון ₪  לעומת כ- 82 מיליון ₪ אשתקד.

הרווח התפעולי צמח בכ- 42.8%   לכ- 47.7 מיליון ₪ (כ- 7.4% מההכנסות) לעומת כ- 33.4 מיליון ₪ אשתקד (כ- 6.1% מההכנסות).

הרווח הנקי צמח בכ-  54.5%  לכ- 31.1 מיליון ₪ לעומת כ- 20.1 מיליון ₪ אשתקד.

 

התוצאות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 :

ההכנסות בתקופה צמחו בכ- 9.8% לכ- 1.86 מיליארד ₪, לעומת כ- 1.69 מיליארד ₪ אשתקד.

הרווח הגולמי צמח בכ- 10.4% לכ- 287.5 מיליון ₪ לעומת כ-260.4 מיליון ₪ אשתקד.

הרווח התפעולי צמח בכ- 17.4% לכ- 132.2מיליון ₪ (כ- 7.1% מההכנסות) לעומת כ- 112.6 מיליון ₪ אשתקד (כ- 6.7% מההכנסות).

הרווח הנקי צמח בכ- 21.2%  לכ- 82.5 מיליון ₪ לעומת כ- 68.1 מיליון ₪ אשתקד.


מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים עומדים נכון ל- 30 בספטמבר 2016 על כ- 216 מיליון שקל תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופה הסתכם בכ- 96 מיליון ₪  בהשוואה לכ- 80.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

דיבידנד

מטריקס ממשיכה במדיניות חלוקת דיבידנד אחת לרבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח השנתי הנקי. מתחילת השנה חילקה החברה כ- 61.8 מיליון ₪. עם פרסום תוצאות הרבעון השלישי הודיעה מטריקס על חלוקת דיבידנד נוספת בסך של כ- 22.5 מיליון ₪. 

  • Rss