ארונות ממוחשבים לא רק מקור לציוד אלא גם כלי למידע, בקרת איכות וניהול סיכונים

במרבית המרכזים הרפואיים בארץ ובעולם מתמודדים עם השאלה כיצד לאסוף מידע רב ככל הניתן שחשוב לשם מעקב אחר איכות הטיפול במטופל והתשומות שבוצע בהן שימוש במהלכו של הטיפול, אך מנגד לא להכביד על הצוות הרפואי בדרישות אשר לא ניתן לבצען או המחיר לבצען הוא "כבד" מבחינת הארגון.
במצגת זו נציג תפיסת פתרון אשר עוקבת אחר שימוש בתרופות, צר"פ (ציוד רפואי) אשר מנוהל אצווה (פגי תוקף) ו/או מספרים סידוריים כאשר המידע הרצוי מבחינת הארגון הוא ידיעה על מיקום וכמות פרטי האצווה וסידורי במרכז הרפואי והיכולת לבצע איסוף בעת הצורך בעקבות recall של יצרן ו/או איתור מהיר של מטופלים שבטיפול בהם בוצע שימוש בסידורי ו/או אצווה מסוימים.
בתפיסת הפתרון נציג את היכולת לנטר ולעקוב אחר ציוד המפוזר במחלקות ואת היכולת לדווח על צריכה בהיבט של ריצפת הייצור במחלקה ודיווח למספר אשפוז נתון.
הפתרון הקיים לניהול מלאי במחלקה מורכב ממערכת ארונות ממוחשבים שפותחה על ידי חברת מטריקס, גירסת הארונות הממוחשבים תומכת ב -3 סוגים עיקריים של ארונות שתוכננו למשימה
 
     1.       סוג ראשון של ארון הוא ארון מסוג 2Bin (ארון פתוח)
     2.       סוג שני של ארון הוא ה-eCab   (ארון ציוד ממוחשב)
     3.       סוג שלישי של ארון הוא ה-eMcab  (ארון תרופות ממוחשב)

בכל אחד משלושת סוגי הארונות, המערכת מאפשרת עקיבות מלאה אחר צר"פ (ציוד רפואי) / תרופות ברמת מספר אצווה ו/או מספר סידורי בהתאם לצרכי הארגון ואף לבצע ניפוקים מהארונות ישירות למספר האשפוז של המטופל.
בצורת העבודה הקיימת בארונות ניתן בכל רגע נתון לבחון את מיקומם של מספרי אצוות ו/או פריט סידורי ברצפת המחלקות (באמצעות מערכות הארונות) ובשעת הצורך לזהות את המטופלים שבעת הטיפול בהם בוצע שימוש במספר אצווה נתון ו/או במספר סידורי נתון.
המידע על מיקומה של אצווה מסוימת ו/או שימוש באצווה מסוימת היינו קריטי למרכז רפואי ו/או ליצרן ציוד/תרופה אשר חשוד כבעייתי ומאפשר למוסד הרפואי להתארגן בצורה מתאימה בעת חשש לפריט שאינו תקין לשימוש, מאפשר איסופו בצורה יעילה ומהירה. המידע הנאגר במערכת הארונות הממוחשבים משלים את המידע הקיים במערכי ה- Erp של המוסד הרפואי לגבי המלאי הקיים במחסנים וטרם הועבר לשימוש במחלקות השונות.

מאת: ישראל גרינפלד, מנהל מחלקת בריאות, חטיבת מערכות עסקיות