Close
שליחת קורות חיים

דירקטוריון החברה

גיא ברנשטיין יו"ר הדירקטוריון

תאריך תחילת כהונה כדירקטור בתאגיד: 11.01.2007
השכלה: בוגר כלכלה וחשבונאות - המכללה למנהל.
תחום עיסוק ב - 5 שנים אחרונות: יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל פורמולה מערכות (1985) בע"מ, מנכ"ל מג'ק תעשיות תוכנה בע"מ, יו"ר סאפייינס אינטרנשיונל קורפורשיין, מנכ"ל אמבלייז בע"מ.
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ, יו"ר סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן

עמיר חי (דירקטור חיצוני)

תאריך תחילת כהונה כדירקטור בתאגיד: 26.12.12
השכלה: בוגר חשבונאות ומימון, המכללה למנהל. רואה חשבון
תחום עיסוק ב - 5 שנים אחרונות: מנהל כספים בואלור, מנהל כספים בברמד.
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: ברמד

אייל בן-שלוש

תאריך תחילת כהונה כדירקטור בתאגיד: 20.03.2006.
השכלה: בוגר כלכלה וסטטיסטיקה – אונ' העברית, מוסמך כלכלה – אונ' העברית.
תחום עיסוק ב - 5 שנים אחרונות: הממונה על שוק ההון, משרד האוצר (3 שנים), סגן הממונה על שוק ההון (שנתיים).
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: יו"ר הדירקטוריון - קבוצת שקל.

פיני גרינפילד

תאריך תחילת כהונה כדירקטור בתאגיד: 25.8.09
השכלה: בוגר מדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, מוסמך מדעי המדינה באוניברסיטת חיפה
תחום עיסוק ב - 5 שנים אחרונות:  מייסד ומנכ"ל חברת Smart Content

מיכל לשם (דירקטור חיצוני)

תאריך תחילת כהונה כדירקטור בתאגיד: 27.8.09
השכלה: בוגרת מינהל עסקים וחשבונאות מהמכללה למנהל
תחום עיסוק ב - 5 שנים אחרונות:  סמנכ"ל - מנהלת תחום SOX במגדל חברה לביטוח בע"מ, מנהלת כספים במבטח סימון סוכנויות לביטוח בע"מ
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: איחוד רשת סוכנויות ביטוח בע"מ, שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ, מגדל ניהול קופות גמל בע"מ, סוכנויות פלתורס ביטוח בע"מ, ליבוביץ שטרייכמן יועצים (1998) בע"מ, מבטח רום סוכנויות לביטוח - שותפות מוגבלת, מבטח סימון רובינשטיין מור סוכנות לביטוח 2000 בע"מ, מבטח סימון ניהול סוכנויות בע"מ ועמית סוכנות לביטוח בע"מ

מוטי גוטמן - מנכ"ל החברה

תאריך תחילת כהונה בתאגיד: 2001
השכלתו: מוסמך, מנהל עסקים – אונ' עברית.
תחום עיסוק ב - 5 שנים אחרונות: מנכ"ל מטריקס אי.טי. בע"מ והחברות הבנות שלה.
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: בחברות הבנות והנכדות של החברה.

אליעזר (לייזי) אורן - סגן יו"ר הדירקטוריון

תאריך תחילת כהונה כדירקטור בתאגיד: 23.02.2004
השכלה: בוגר מתמטיקה ומדעי המחשב – אונ' תל-אביב.
תחום עיסוק ב - 5 שנים אחרונות: נשיא מטריקס אי.טי. פתרונות מיחשוב בע"מ (לשעבר ניו אפליקום בע"מ) וחלק מהחברות הבנות שלה.
פירוט התאגידים שבהם הוא משמש כדירקטור: בחברות בנות ונכדות של החברה.